ดำน้ำครึ่งวันเกาะช้าง เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการทำกิจกรรมโดยใช้เวลาไม่มาก แต่ได้สัมผัสกับทะเลเกาะช้าง นอกจากนี้ลูกค้าที่เดินทางเพิ่งมาถึงเกาะช้างวันแรกก็ยังสามารถที่จะทำกิจกรรมนี้ได้ ทั้งนี้กิจกรรมไม่รับจอง ณ วันเดินทาง เพื่อให้ทางเรือได้เตรียมเรือและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ก่อนท่านเดินทาง

ดำน้ำเกาะช้างครึ่งวัน มีดังนี้

1

สปีดโบ๊ท ครึ่งวัน 3 เกาะ รวมกับท่านอื่น (Join Trip)

ราคาทัวร์ดำน้ำเกาะช้าง

ประเภทราคา/ท่าน
( 1 กค. 65 ถึง 31 พค. 66 )
ผู้ใหญ่ (อายุมากกว่า 8 ปี)1000 บาท
เด็ก (อายุ 3 – 8 ปี)500 บาท
เด็ก (อายุน้อยกว่า 3 ปี)ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สิ่งที่รวมในราคาข้างต้น

 • เรือเร็ว (Speed Boat) ขนาดใหญ่ 15-30 ที่นั่ง รวมกับท่านอื่น (Join Trip)
 • เส้นทางเกาะยักษ์เล็ก เกาะมะปริง หายทรายเกาะรัง
 • ช่วงเช้า : อาหารเที่ยง 1 มื้อ แบบบุพเพ่ย์ รวมผลไม้ และน้ำดื่ม
 • ช่วงบ่าย : อาหารว่าง 1 มื้อ แบบบุพเพ่ย์ รวมผลไม้ และน้ำดื่ม
 • อุปกรณ์ดำน้ำได้แก่ หน้ากากดำน้ำ ท่อหายใจและเสื้อชูชีพ
 • เจ้าหน้าที่ทางทะเลดูแลบนเรือ
 • รถสองแถวรับส่งระหว่างปั้ม เคซี แกรนด์ รีสอร์ท หาดทรายขาว – หมู่บ้านบางเบ้า
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างทำกิจกรรม

เงื่อนไขกิจกรรม

 • รอบเช้า 08:00 – 12:30 น.
 • รอบบ่าย 12:00 – 16:30 น.
 • ราคาข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยานฯ คนไทย 40 บาท/ท่าน และต่างชาติ 200 บาท/ท่าน
 • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ
 • หากไม่สามารถออกเรือได้ทุกกรณี จะทำการคืนเงินมัดจำ 100% เท่านั้น
 • เรือมีที่นั่งจำกัด จำเป็นต้องจองล่วงหน้าเท่านั้น

2

สปีดโบ๊ท ครึ่งวัน 3 เกาะแบบส่วนตัว (Private Trip)

ดำน้ำเกาะช้าง ครึ่งวัน สปีดโบ๊ท

ราคาทัวร์ดำน้ำเกาะช้าง

จำนวนผู้เดินทางราคาเหมา / ลำ (บาท)
ไม่เกิน 10 ท่าน 10000.-
ไม่เกิน 13 ท่าน12000.-
ไม่เกิน 20 ท่าน21000.-
ไม่เกิน 25 ท่าน 23000.-

สิ่งที่รวมในราคาข้างต้น

 • เรือเร็ว (Speed Boat) แบบส่วนตัว (Private Trip) ตามจำนวนที่ท่านเลือก
 • เส้นทางเกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่หรือเกาะมะปริง และหาดทรายเกาะรัง 
 • อาหารเที่ยง 1 มื้อ แบบบุพเพ่ย์ รวมผลไม้ และน้ำดื่ม
 • อุปกรณ์ดำน้ำได้แก่ หน้ากากดำน้ำ ท่อหายใจและเสื้อชูชีพ
 • เจ้าหน้าที่ทางทะเลดูแลบนเรือ
 • รถสองแถวรับส่งระหว่างเคซี แกรนด์ รีสอร์ท หาดทรายขาว – หมู่บ้านบางเบ้า
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างทำกิจกรรม

เงื่อนไขกิจกรรม

 • มี 4 ช่วงเวลาให้เลือกดังนี้
  • 09:00 – 13:00 น. รถเริ่มรับที่รีสอร์ท 08:00-08:45 น.
  • 10:00 – 14:00 น. รถเริ่มรับที่รีสอร์ท 09:00-09:45 น.
  • 11:00 – 15:00 น. รถเริ่มรับที่รีสอร์ท 10:00-10:45 น.
  • 12:00 – 16:00 น. รถเริ่มรัับที่รีสอร์ท 11:00-10:45 น.
  • เวลารถรับขึ้นอยู่กับรีสอร์ทที่ท่านพัก
 • ราคาข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยานฯ คนไทย 40 บาท/ท่าน และต่างชาติ 200 บาท/ท่าน
 • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ
 • หากไม่สามารถออกเรือได้ทุกกรณี จะทำการคืนเงินมัดจำ 100% เท่านั้น
 • เรือมีที่นั่งจำกัด จำเป็นต้องจองล่วงหน้าเท่านั้น

3

เรือญี่ปุ่น ครึ่งวัน 1 เกาะแบบส่วนตัว (Private Trip)

ราคาทัวร์ดำน้ำเกาะช้าง

ราคาเหมา 6500 บาท/ลำ/ทริป (ไม่เกิน 6 ท่าน)

สิ่งที่รวมในราคาดังกล่าว

 • เรือญี่ปุ่นขนาด 6 ที่นั่ง 1 ลำ แบบส่วนตัว (ไพรเวท)
 • เส้นทาง เกาะหยวก
 • อาหารเที่ยง 1 มื้อ รวมผลไม้ และน้ำดื่ม
 • อุปกรณ์ดำน้ำได้แก่ หน้ากากดำน้ำ ท่อหายใจและเสื้อชูชีพ
 • เจ้าหน้าที่ทางทะเลดูแลบนเรือ
 • รถสองแถวรับส่งระหว่างเคซี แกรนด์ รีสอร์ท หาดทรายขาว – หมู่บ้านบางเบ้า
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างทำกิจกรรม

เงื่อนไขกิจกรรม

 • รอบเช้า 09:00 – 12:00 น.
 • รอบบ่าย 13:00 – 16:00 น.
 • รถจะไปรับล่วงหน้า 30 – 45 นาทีก่อนเรือออก
 • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ
 • หากไม่สามารถออกเรือได้ทุกกรณี จะทำการคืนเงินมัดจำ 100% เท่านั้น
 • เรือมีที่นั่งจำกัด จำเป็นต้องจองล่วงหน้าเท่านั้น

4

เรือยอร์ช ครึ่งวัน 2 เกาะแบบส่วนตัว (Private Trip)

ราคาทัวร์ดำน้ำเกาะช้าง

 • ราคาเหมา 15000 บาท สำหรับ 8 ท่าน (Private Trip)
 • คนที่ 9,10,11 และ 12 ชำระเพิ่ม 1000 บาท/ท่าน

สิ่งที่รวมในราคาดังกล่าว

 • เรือยอร์ช 1 ลำ ขนาด 8 ท่าน
  • ความยาวเรือ 38 ฟุต
  • ความสามารถจุผู้โดยสาร 8 คน
  • ความเร็วการเดินทางเรือ 6 kts
  • ห้องน้ำ 2 ห้อง
 • เส้นทางเกาะหยวกและเกาะสุวรรณ
 • อาหารเที่ยง 1 มื้อ รวมผลไม้ และน้ำดื่ม
 • อุปกรณ์ดำน้ำได้แก่ หน้ากากดำน้ำ ท่อหายใจและเสื้อชูชีพ
 • SUP Board (Stand Up Paddle Board)
 • เรือเล็กรับและส่งตามเกาะ
 • เจ้าหน้าที่ทางทะเลดูแลบนเรือ
 • รถสองแถวรับส่งระหว่างปั้ม เคซี แกรนด์ รีสอร์ท หาดทรายขาว – หมู่บ้านบางเบ้า
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างทำกิจกรรม
 • รอบเช้า 09:00-12:00 น.
 • รอบบ่าย 13:00-16:00 น.

เงื่อนไขกิจกรรม

 • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ
 • หากไม่สามารถออกเรือได้ทุกกรณี จะทำการคืนเงินมัดจำ 100% เท่านั้น
 • เรือมีที่นั่งจำกัด จำเป็นต้องจองล่วงหน้าเท่านั้น

ขอใบเสนอราคา / จอง

ท่านสามารถระบุตามที่ท่านเข้าใจ จากนั้นทางเราจะแก้ไขในใบเสนอราคาให้อีกครั้ง