นอกจากกิจกรรมดำน้ำที่ยอดนิยมแล้ว กิจกรรมล่องเรือมาด บ้านสลักคอก ก็ยังเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกาะช้างได้อยู่ตลอดมา กิจกรรมเน้นการผ่อนคลายชื่นชมธรรมชาติของระบบนิเวศป่าชายเลน ที่ทางชุมชนร่วมกันอนุรักษ์จนเป็นป่าชายเลนที่ใหญ่ที่สุดในเกาะช้าง ที่ให้ความร่มเย็น ให้อาชีพและเป็นหลังท่องเที่ยวของชุมชนถึงปัจจุบัน

กิจกรรมล่องเรือมาด บ้านสลักคอก

นักท่องเที่ยวที่สนใจกิจกรรมนี้จำเป็นต้องเดินทางไปยังหมู่บ้านสลักคอก เกาะช้าง ที่นั่นจะเป็นท่าเรือสำหรับลงเรือ เรือ 1 ลำจะรับนักท่องเที่ยว 4 ท่าน โดยค่าบริการราคา 200 บาท/คน สำหรับการพายเรือให้ชมธรรมชาติ 1 ทริป

บนเรือจะมีพี่ๆ ในชุมชนสลักคอกที่สลับกันมาให้บริการ เส้นทางจะเริ่มตั้งแต่ท่าเรือล่องไปเรื่อยๆ ตามป่าชายเลนจนถึงปากอ่าวและก็จะวนกลับ ระหว่างทางสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ กับพี่ๆ คนพายเรือได้ ทั้งประวัติของเกาะช้างก็ดี ของหมู่บ้าน หรือแม้กระทั้งของกิจกรรมนี้ด้วยก็ได้

กิจกรรมนี้ต้องอาศัยสภาพอากาศและระดับน้ำ จึงสำคัญมากที่ทางนักท่องเที่ยวควรติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูลก่อน เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการเดินทาง โดยสามารถเข้าไปดูข้อมูลกิจกรรมได้ที่นี่ https://www.facebook.com/SalakKhokKayakStation/

เรือมาด

เรือมาดคือเรือขุดที่ใช้กันในสมัยโบราณ โดยใช้ไม้ขนาดใหญ่จากนั้นทำการขุด สลักและตกแต่งจนกลายเป็นเรือ หากท่านได้ลองนั่งจะสังเกตว่าตัวเรือจะไม่มีรอยประกอบเรือและน้ำมักจะไม่เข้าท้องเรือเหมือนเรือแจวทั่วไป สำหรับเรือมาดที่ใช้ในหมู่บ้านสลักคอกเป็นเรือเก่าที่ไปรวบรวมมาจากที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อมาให้สำหรับกิจกรรมนี้

ป่าชายเลน บ้านสลักคอก

หมู่บ้านสลักคอกเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในป่าชายเลนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาะช้าง ประมาณ 600 ไร่ ป่าแห่งนี้ช่วยปกป้องการพังทลายของฝั่ง ป้องกันพายุให้กับหมู่บ้าน เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ ทำให้ที่นี้สามารถประกอบอาชีพประมงริมชายฝั่งขนาดเล็กได้ตลอดเรื่อยมา พืชพรรณธุ์บางต้นให้คุณค่าทางยาและประกอบอาหารได้ด้วยเช่นกัน

ภาพบรรยากาศ

การติดต่อและการเดินทาง

ช่องทางการติดต่อ

  • เบอร์โทร : +66877489497
  • Facebook : https://www.facebook.com/SalakKhokKayakStation/

ใส่ความเห็น