fbpx

Deluxe Pool Access – Mercure Koh Chang Hideaway

Deluxe Pool Access

Mercure Koh Change Hideaway

ห้อง Deluxe Pool Access จะอยู่ชั้นล่างเท่านั้น

สระว่ายน้ำนี้เป็นสระใหญ่ยาว 50 เมตร เป็นหนึ่งในสองสระของรีสอร์ท

ห้องพักมีเตียง Double และ Twin สามารถเลือกได้ หากว่างเพียงพอ

Deluxe Pool Access - Mercure Koh Chang Hideaway

ห้องประเภทเดียวกันอาจจะมีการตกแต่งแตกต่างกันเล็กน้อย ไม่สามารถเลือกได้

Deluxe Pool Access - Mercure Koh Chang Hideaway

ห้องน้ำของ Deluxe Pool Access ไม่มีอ่างอาบน้ำ

Deluxe Pool Access - Mercure Koh Chang Hideaway

บรรยากาศเมื่อมองออกไปจะเห็นสระว่ายน้ำ

Deluxe Pool Access - Mercure Koh Chang Hideaway

ลงน้ำได้ทันทีเมื่อเปิดประตูออกจากห้อง

This entry was posted in . Bookmark the permalink.