fbpx

Paradise Beachfront Villa – KC Grande Resort and Spa – 3D2N – Details

Paradise Beachfront Villa - KC Grande Resort and Spa

ราคาแพ็คเกจทัวร์

 • ช่วง 1 พค. – 31 ตค. 5000 บาท/ท่าน
 • หมายเหตุ : วันหยุดยาว 5590 บาท/ท่าน
 • รับจองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

สิ่งที่รวมในแพ็คเกจ

 • ที่พัก 2 คืนใน Paradise Beachfront Villa ของ KC Grande Resort and Spa
 • อาหารเช้า 2 มื้อ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
 • กิจกรรมดำน้ำ 5 เกาะเต็มวันด้วยเรือไม้ อุปกรณ์ดำน้ำได้แก่หน้ากากดำน้ำ เสื้อชูชีพ และท่อหายใจ เจ้าหน้าที่ทางทะเลดูแลตลอดทริป รวมอาหารเที่ยง 1 มื้อ
 • ชุดอาหารเย็น 1 มื้อ ณ ร้านอาหารไอยราซีฟู๊ด
 • ประกันอุบัติเหตุสำหรับการเดินทาง

เงื่อนไขและข้อตกลง

 • บุคคลที่ 3 เสริมเตียงพร้อมแพ็คเกจ 3990 บาท เสริม 1 คน/ห้อง
 • เด็ก อายุ 0-3 ปี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • เด็กอายุ 4-9 ปี ไม่มีเตียงเสริม นอนรวมกับพ่อแม่ ชำระ 900 บาท/คน เสริมได้ 1 คน/ห้อง
 • เด็กอายุ 10-11 ปี ไม่มีเตียงเสริม นอนรวมกับพ่อแม่ ชำระ 1300 บาท/คน เสริมได้ 1 คน/ห้อง
 • หากต้องการเตียงเสริมสำหรับเด็ก 700 บาท/เตียง/คืน เสริมได้ 1 เตียง
 • สามารถเปลียนแปลงวันเดินทางได้โดยแจ้งล่วงหน้า 30 วัน
 • การจองจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อชำระค่าใช้จ่ายแล้วเท่านั้น
 • ราคาแพ็คเกจสำหรับ 1 ท่าน จองขั้นต่ำ 2 ท่าน
 • ส่วนลด  1000 บาท สำหรับคนที่พัก 1 ท่านต่อห้อง
 • ยกเลิกกิจกรรมดำน้ำได้รับส่วนลด 500 บาท (แจ้งล่วงหน้า 14 วัน)
This entry was posted in . Bookmark the permalink.