คณะอาจารย์จากโรงเรียนบ้านโนนแดง จ.อุบลฯ

    ขอบพระคุณคณะอาจารย์จากโรงเรียนบ้านโนนแดง จ.อุบลฯ ที่เลือกใช้บริการของเจ้าบ้านพาเที่ยวจังหวัดตราด
ในการมาท่องเที่ยวเกาะช้างครั้งนี้ ทางเจ้าขอนำภาพบรรยาศความสุขความสนุกบางส่วนของทริปมาฝากทุกท่านครับ

 

 

กล่องแสดงความเห็น