fbpx

ตกหมึก เกาะช้าง

แสดง %d รายการ

กิจกรรม ตกหมึก เกาะช้าง ส่วนใหญ่จะทำตอนกลางคืน ลักษณะของกิจกรรมคือลูกค้าต้องนั่งเรือออกไปยังปากอ่าวของเกาะช้างส่วนใด ส่วนหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปากอ่าวบางเบ้าเพราะจะมีหมึกและมีเรือให้บริการเยอะ จากนั้นลูกค้าจะได้รับอุปกรณ์แบบชาวบ้านสมัยก่อน เป็นสายเบ็ดที่มีเบ็ดสำหรับตกปลาหมึกโดยเฉพาะผูกไว้อยู่ บนเรือจะสอนวิธีตกหมึก ซึ่งอยู่บนเรือกลางอ่าวเป็นเวลา 4 ชั่วโมง

กิจกรรมจะมีอยู่ 2 แบบคือแบบ Join Trip และ Private Trip แบบ Join Trip จะเป็นการรวมนักท่องเที่ยวจากหลายจุดบนเกาะช้างมาขึ้นบนเรือลำเดียวกันและพาไปทำกิจกรรม ซึ่งแบบนี้จะราคาถูกกว่าแต่โอกาสจะถูกยกเลิกสูง ถ้าจำนวนไม่เพียงพอต่อต้นทุนในการบริการ ส่วนแบบ Private Trip คือการเหมาไม้ไปตกหมึกแบบเฉพาะกลุ่มของท่านเท่านั้น

ตกหมึก เกาะช้าง สามารถทำได้ตลอดทั้งปี แต่หากต้องการมีโอกาสในการตกหมึกให้ได้ ท่านควรโทรเช็คกับทางเรือก่อนทำกิจกรรม ซึ่งหมึกมักจะมาช่วงหน้าหนาวของประเทศไทย