แพ็คเกจเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน Lite Package

ทัวร์เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน เป็นการจองที่พัก 1 คืนที่เกาะช้าง ซึ่งจะรวมอาหารเช้า 1 มื้อ กิจกรรมดำน้ำด้วยเรือไม้ 1 ทริป 4 เกาะเต็มวัน พร้มอาหารและอุปกรณ์ขณะทำกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีอาหาารเย็นให้อีก 1 มื้อ

แพ็คเกจนี้เป็นแพ็คเกจเดินทางเองจากบ้านของท่านจนถึงที่พักบนเกาะช้าง สามารถเลือกจองได้ทุกวันโดยราคาจะขึ้นอยู่กับที่พัก ห้องพัก และวันเข้าพักที่ท่านเลือก โดยทางเราได้เตรียมรีสอร์ทติดทะเลทั่วเกาะช้างมาให้ท่านเลือกมากมาย

ข้อมูลสำคัญในแพ็คเกจ

 • ที่พักติดทะเลในเกาะช้าง แพ็คเกจเกาะช้าง 2 วัน 1 คืนจะรวมที่พัก 1 คืนซึ่งทางเราได้เลือกที่พักยอดนิยมติดทะเลจากชายหาดชื่อดังต่างๆ มาให้ท่านได้เลือกจอง
 • อาหาร 3 มื้อ ได้แก่ อาหารมื้อเช้า 1 มื้อทานที่ห้องอาหารของรีสอร์ท อาหารมื้อเที่ยง 1 มื้อทานบนเรือตอนไปดำน้ำ และอาหารมื้อเย็น 1 มื้อแบบชุดตั้งโต๊ะเฉพาะกลุ่มของท่าน
 • กิจกรรมดำน้ำหมู่เกาะรัง พาไปดำน้ำด้วยเรือไม้ขนาดใหญ่แบบรวมกับท่านอื่นๆรวมอุปกรณ์และรถรับส่ง ดำน้ำหมู่เกาะรังแหล่งดำน้ำตื้นที่สวยที่สุดในท้องทะเลตราด
 • การอัพเกรดหรือเพิ่มเติม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มกิจกรรม เพิ่มบริการอื่นๆ ให้เป็นโปรแกรมทัวร์ที่ท่านต้องการได้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามบริการที่เพิ่มเข้ามา

ราคาแพ็คเกจแยกตามรีสอร์ท

แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์

โปรแกรมการท่องเที่ยว

วันที่หนึ่ง

06:30 น. ถึงท่าเรือเกาะช้าง เพื่อขึ้นเรือเฟอร์รี่รอบแรก
07:30 น. เดินทางต่อไปยังรีสอร์ทที่ท่านเลือกไว้
08:00 น. รถสองแถวรับท่านที่รีสอร์ที่ เพื่อพาไปขึ้นเรือ
09:00 น. ถึงท่าเรือบางเบ้า เช็คอินขึ้นเรือไปดำน้ำ
09:30 น. เรือออกจากท่าเรือ มุ่งสู่อุทยานฯ หมู่เกาะรัง
11:00 น. ดำน้ำเกาะยักษ์ใหญ่ 45-60 นาที
12:00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1) บนเรือ
12:30 น. เที่ยวชายหาดขาวและเล่นน้ำ เกาะรัง
13:30 น. ดำน้ำเกาะยักษ์เล็ก 45-60 นาที
14:30 น. ดำน้ำเกาะมะปริง 45-60 นาที
15:30 น. สิ้นสุดกิจกรรมเดินทางกลับ
16:30 น. ถึงหมู่บ้านบางเบ้า รถคันเดิมพากลับรีสอร์ท
17:30 น. ลูกค้าถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
19:00 น. รถสองแถวมารับไปทานอาหาร
19:30 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ร้านไอยราซีฟู๊ด
21:00 น. ทำกิจกรรมชมหิ่งห้อย
21:30 น. เดินทางกลับ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่รีสอร์ท
ช่วงสาย พักผ่อนตามอัธยาศัย
12:00 น. เช็คเอาท์ออกจากที่พัก เดินทางกลับ

สรุปสิ่งที่ท่านจะได้รับ

 • ที่พัก 1 คืน ตามที่พักและห้องพักที่ท่านเลือก
 • อาหาร 3 มื้อ
  • มื้อเช้า 1 มื้อ ที่รีสอร์ท
  • มื้อเที่ยง 1 มื้อ ที่บนเรือ
  • มื้อเย็น 1 มื้อ ที่ร้านอาหารไอยราซีฟู๊ด
 • ดำน้ำหมู่เกาะรัง 4 เกาะเต็มวัน เรือไม้ (Join Trip) รวมรถรับส่ง อุปกรณ์
 • ประกันอุบัติเหตุขณะทำกิจกรรม

เงื่อนไขและข้อตกลง

 • ไม่สามารถเช็คอินเข้าพักที่ก่อน 14:00 น. ลูกค้ามาเช้าเพื่อจะไปดำน้ำเท่านั้นไม่เกี่ยวกับการเข้าห้องพัก
 • ราคาแพ็คเกจไม่รวมค่าเรือเฟอร์รี่ข้ามฝาก 80 บาท/ท่าน และรถยนต์ 120 บาท/ท่าน
 • ราคาแพ็คเกจไม่รวมค่าอุทยานฯ หมู่เกาะรังตอนไปดำน้ำ คนไทย 40 บาท/ท่าน ต่างชาติ 200 บาท/ท่าน
 • กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ
 • ตกรถ ตกเรือ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทุกกรณี
 • แจ้งยกเลิกดำน้ำล่วงหน้า 14 วันก่อนเดินทาง คืนเงิน 700 บาท/ท่าน สำหรับผู้ใหญ่
 • กรณีเรือทำกิจกรรมออกให้บริการไม่ได้ทุกกรณี คืนเงิน 700 บาท/ท่าน สำหรับผู้ใหญ่ เท่านั้น

ขั้นตอนการจองแพ็คเกจ

 • เลือกวันเดินทางและห้องพักที่ท่านสนใจ
 • ติดต่อสอบถามรับใบจองทาง
 • ชำระเงิน 50% สำหรับยืนยันการจอง
 • ส่วนที่เหลือ 50% ชำระก่อนเดินทาง 14-21 วัน ซึ่งจะระบุไว้ในใบจอง
 • กรณีจองภายใน 14-21 วัน ชำระ 100% เพื่อยืนยันการจองและการเดินทาง
 • สุดท้ายท่านจะได้รับใบจองและเอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทาง
 • กรณีชำระผ่านบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียม 3%

ลูกค้าของเรา