fbpx

เคซี แกรนด์ เกาะช้าง รีสอร์ท 3 วัน 2 คืน (Super Lite)

สิ่งรวมในแพ็คเกจ

  • ที่พัก : KC Grande Resort and Spa 2 คืน
  • อาหาร : 3 มื้อ
    • อาหารเช้า 2 มื้อ ที่รีสอร์ท
    • อาหารเที่ยง 1 มื้อ ตอนไปดำน้ำ
  • กิจกรรม : ดำน้ำดูปะการัง (Snorkeling) 4 จุด เส้นทางหมู่เกาะรัง ด้วยเรือไม้ แบบเต็มวันทริป รวมอุปกรณ์
  • ประกันท่องเที่ยว : รวม
  • ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ : ไม่รวม (คนไทย 40 บาท/ท่าน และต่างชาติ 200 บาท/ท่าน)
  • อื่นๆ : รถรับส่งจากที่พักไปขึ้นเรือทำกิจกรรมดำน้ำ (ไปกลับ) และกิจกรรมถ่ายภายใต้น้ำระหว่างทำกิจกรรม

Original price was: ฿5,800.Current price is: ฿3,600.

Total: 3600