fbpx

กิจกรรมเกาะช้าง นั่งช้างชมวิว

เกาะช้างก็ต้องมีช้าง กิจกรรมนั่งช้างจึงจำเป็นต้องมี นั่งช้างเข้าป่าชื่นชมธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้บนเกาะช้างที่ยังถูกรักษาอย่างอุดมสมบูรณ์