เช่าเรือเหมาลำตกปลาแบบส่วนตัว

ไฮไลท์ของทริป

ตกปลาเกาะช้าง กิจกรรมทางเลือกยอดนิยมในเกาะช้าง กิจกรรมนี้นำท่านไปตกปลาในแหล่งที่ชาวประมงจะรู้เป็นพิเศษในเรื่องของถิ่นฐานที่มีปลาเล็ก ปลาใหญ่ สนุกสนานกับการประกอบอาหารบนเรือเหมือนชาวประมง พร้อมทานความอร่อยในฝีมือของคุณได้ลเย

เงื่อนไขและข้อตกลง

สรุปสิ่งที่จะได้รับ

 • เรือไม้ส่วน 1 ลำ พร้อมไต๋เรือและเจ้าหน้าที่ทางทะเล
 • สถานที่ตกปลา เกาะคุ้ม หินราบ หินกองกล้วย และหลังหวาย
 • อาหารเที่ยง 1 มื้อ แบบบุพเฟ่ย์อาหารไทย 3 อย่าง
 • น้ำดื่ม น้ำแข็ง ชาและกาแฟ
 • อุปกรณ์ตกปลา เสื้อชูชีพ อุปกรณ์ทำอาหารเมื่อตกปลาได้
 • ระยะเวลาทำกิจกรรม 09:00 – 16:00
 • รถรับส่งตั้งแต่หาดทรายขาว – อ่าวใบลาน

เงื่อนไขและข้อตกลง

 • รถจะไปรับลูกค้าตั้งแต่ 8:00 – 09:00 ระหว่าง KC Grand Resort and Spa ถึง Mercure Koh Chang Hideaway สำหรับลูกค้าที่อยู่นอกเส้นทางสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าเพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • สถานที่ตกปลาทางเราไม่ได้เรียงลำดับขึ้นอยู่สภาพอากาศและฤดูกาลซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมปลาในช่วงนั้นๆ
 • เรือเช่าเป็นเรือส่วนตัวไม่รวมกับกรุ๊ปอื่น
 • โปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ

ความคิดเห็น

กล่องแสดงความเห็น