Tree Top Adventure Park Koh Chang

ไฮไลท์ของทริป

กิจกรรมผจญภัยยอดนิยมบนเกาะช้างเหมือนย้อนกลับไปในค่ายทหารหรือค่ายลูกเสือ โดยการผจญภัยปีนป่ายต้นไม้กว่า 20 ฐาน ผ่านอุปสรรคและความสูงของต้นไม้ในเกาะช้าง ร่วมผจญภัยไปกับแก็งเพื่อนของท่านกับ Tree Top Adventure

รหัส : KCA003

1250 บาท

ราคาต่อท่าน / รับจอง 1 ท่านขึ้นไป

เดินทาง 1 ตค. 2019 - 31 พค. 2020
จองได้ 1 มิย. 2019 - 31 พค. 2020

ช่องทางการจอง

เงื่อนไขและข้อตกลง

สรุปสิ่งที่จะได้รับ

– ราคาตั๋วสำหรับ 40 ฐานกิจกรรม
– บริการผลไม้น้ำดื่ม
– การประกันอุบัติเหตุระหว่างกิจกรรม
– บริการชุดอุปกรณ์การเล่น
– บริการรถรับ-ส่ง

รอบกิจกรรม

รอบการเล่นมี 3 รอบ/วัน คือ  9.00 น.

เวลารถรับส่ง

11.00 น. และ 14.00 น.

– รอบการเล่น 9.00 น. เวลารับลูกค้า 8.00 – 8.50 น. (เวลารับขึ้นอยู่กับโรงแรมที่ลูกค้าพัก)

ส่งกลับถึงโรงแรมไม่เกิน 12.00 น.
– รอบการเล่น 14.00 น. เวลารับลูกค้า 13.00 – 13.50 น. (เวลารับขึ้นอยู่กับโรงแรมที่ลูกค้าพัก) ส่งกลับถึงโรงแรมไม่เกิน 17.00 น.
– สำหรับรอบการเล่น 11.00 น. ไม่มีบริการรับส่ง
– สำหรับพื้นที่ให้บริการรถรับ-ส่ง: หาดทรายขาว

ไชยเชษฐ์

คลองพร้าว

ไก่แบ้

โลนลี่บีช และอ่าวใบลาน

ตัวเลือกอื่นๆ

เดินทางช่วง 1 ตค. 2019 - 31 พค. 2020

1250 บาท

กำหนดการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

เรื่องน่ารู้

ความคิดเห็น

กล่องแสดงความเห็น