เรือไปเกาะหมาก ค่าตั๋วเรือและท่าเรือไปเกาะหมาก ปี 2021

เรือไปเกาะหมาก จ.ตราด ยังคงเปิดให้บริการทุกวันแต่รอบเรือจะน้อยลงจากเดิม นักท่องเที่ยวสามารถจองเรือไปเกาะหมากได้โดยตรงกับทางผู้ให้บริการเรือไปเกาะหมาก โดยตอนนี้มีผู้ให้บริการเรือไปเกาะหมากเพียง 2 เจ้าเท่านั้น

ตาราง เรือไปเกาะหมาก

แหลมงอบ – เกาะหมากเกาะหมาก – แหลมงอบ
เรือลีลาวดี เวลา 14:00 น. เรือลีลาวดี เวลา 08:00 น.
เรือปาหนัน เวลา 16:00 น.เรือปาหนัน เวลา 09:00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ราคาตั๋วเรือสำหรับผู้ใหญ่ 450 บาท/ท่าน/เที่ยว
 • ราคาตั๋วเรือเด็ก
  • อายุไม่เกิน 5 ปี และสูงไม่ถึง 110 ซม. ไม่มีค่าใช้จ่าย (ให้เด็กนั่งตักผู้ปกครอง)
  • อายุ 6-11 ปี และสูงไม่เกิน 130 ซม. ราคา 300 บาท/ท่าน/เที่ยว
  • อายุ 12 ปีขึ้นไป หรือสูงเกิน 130 ซม. ราคา 450 บาท/ท่าน/เที่ยว
 • ระยะเวลาเดินเรือ 45-60 นาที
 • ประเภทเรือที่ให้บริการเป็นสปีดโบ๊ท
 • ท่าเรือฝั่งแหลมงอบ จ.ตราด คือท่าเรือกรมหลวงชุมพรฯ
 • ท่าเรือฝั่งเกาะหมาก จ.ตราด คือท่าเรืออ่าวนิด
 • ค่าจอดรถ 50 บาท/วัน/คัน ติดต่อได้ที่ท่าเรือ

ติดต่อจองตั๋วเรือ

เรือลีลาวดี

เรือปาหนัน

ท่าเรือไปเกาะหมาก

ท่าเรือไปเกาะหมาก นั่นชื่อท่าเรือกรมหลวงชุมพรฯ ตั้งอยู่ที่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ท่าเรือจะอยู่ติดกับอนุสรณ์สถานยุทยานาวีที่เกาะช้าง ใกล้ๆ ท่าเรือจะผู้บริการจอดรถมากมายหลายเจ้า นักท่องเที่ยวควรไปติดต่อเจ้าหน้าที่เรือก่อนที่จะมาจอดรถ ท่าเรือนี้เป็นท่าเรือหลักในการพานักท่องเที่ยวไปเกาะหมาก นักท่องเที่ยวสามารถเปิดแผนที่ด้านล่างนี้เพื่อนำทางไปท่าเรือได้

รู้จักผู้ให้บริการ เรือไปเกาะหมาก

เรือลีลาวดี

เรือปาหนัน