เรือไปเกาะหมาก ค่าตั๋วเรือและท่าเรือไปเกาะหมาก

เรือไปเกาะหมาก จ.ตราด ยังคงเปิดให้บริการทุกวัน โดยสถานที่ขึ้นเรือจะอยู่ที่ท่าเรือกรมหลวงชุมพรฯ อำเภอแหลมงอบ สำหรับเรือไปเกาะหมากจะให้บริการด้วยเรือสปีดโบ๊ทลำใหญ่ใช้เวลาเดินทาง 45-60 นาที ไปส่งท่านที่ท่าเรือต่างๆ เช่น ท่าเรือมะกะธานี รีสอร์ท, ท่าเรือเกาะหมาก รีสอร์ท และท่าเรืออ่าวนิด ทั้งนี้เรือแต่ละลำจะจอดที่เกาะหมากไม่เหมือนกัน และหากสภาพอากาศและน้ำทะเลไม่เอื้ออำนวยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงท่าเรือ เกาะหมากเป็นที่เล็ก ดังนั้นนักท่องเที่ยวไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางไปโรงแรม ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที ดังนั้นท่านสามารถเลือกรอบเรือที่สะดวกได้เลย

ตาราง เรือไปเกาะหมาก

แหลมงอบ – เกาะหมากเกาะหมาก – แหลมงอบ
10:30 น. – 450 บ./ท่าน
สปีดโบ๊ท ลีลาวดี
08:00 น. – 450 บ./ท่าน
สปีดโบ๊ท ลีลาวดี
11:30 น. – 450 บ./ท่าน
สปีดโบ๊ท เอ็มมารีน
09:00 น. – 450 บ./ท่าน
สปีดโบ๊ท ปาหนัน
12:30 น. – 450 บ./ท่าน
สปีดโบ๊ท ปาหนัน
10:00 น. – 450 บ./ท่าน
สปีดโบ๊ท เอ็มมารีน
14:00 น. – 450 บ./ท่าน
สปีดโบ๊ท ลีลาวดี
11:30 น. – 450 บ./ท่าน
สปีดโบ๊ท ลีลาวดี
15:00 น. – 450 บ./ท่าน
สปีดโบ๊ท เอ็มมารีน
12:30 น. – 450 บ./ท่าน
สปีดโบ๊ท เอ็มมารีน
16:00 น. – 450 บ./ท่าน
สปีดโบ๊ท ปาหนัน
13:30 น. – 450 บ./ท่าน
สปีดโบ๊ท ปาหนัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ราคาตั๋วเรือสำหรับผู้ใหญ่ 450 บาท/ท่าน/เที่ยว
 • ราคาตั๋วเรือเด็ก
  • อายุไม่เกิน 5 ปี และสูงไม่ถึง 110 ซม. ไม่มีค่าใช้จ่าย (ให้เด็กนั่งตักผู้ปกครอง)
  • อายุ 6-11 ปี และสูงไม่เกิน 130 ซม. ราคา 300 บาท/ท่าน/เที่ยว
  • อายุ 12 ปีขึ้นไป หรือสูงเกิน 130 ซม. ราคา 450 บาท/ท่าน/เที่ยว
 • ระยะเวลาเดินเรือ 45-60 นาที
 • ประเภทเรือที่ให้บริการเป็นสปีดโบ๊ท
 • ท่าเรือฝั่งแหลมงอบ จ.ตราด คือท่าเรือกรมหลวงชุมพรฯ
 • ท่าเรือฝั่งเกาะหมาก จ.ตราด คือท่าเรืออ่าวนิด
 • ค่าจอดรถ 50 บาท/วัน/คัน ติดต่อได้ที่ท่าเรือ

ติดต่อจองตั๋วเรือ

เรือลีลาวดี

เรือปาหนัน

เรือ Marine

ท่าเรือไปเกาะหมาก

ท่าเรือไปเกาะหมาก นั่นชื่อท่าเรือกรมหลวงชุมพรฯ ตั้งอยู่ที่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ท่าเรือจะอยู่ติดกับอนุสรณ์สถานยุทยานาวีที่เกาะช้าง ใกล้ๆ ท่าเรือจะผู้บริการจอดรถมากมายหลายเจ้า นักท่องเที่ยวควรไปติดต่อเจ้าหน้าที่เรือก่อนที่จะมาจอดรถ ท่าเรือนี้เป็นท่าเรือหลักในการพานักท่องเที่ยวไปเกาะหมาก นักท่องเที่ยวสามารถเปิดแผนที่ด้านล่างนี้เพื่อนำทางไปท่าเรือได้

รู้จักผู้ให้บริการ เรือไปเกาะหมาก

เรือลีลาวดี

เรือปาหนัน

เรือ M Marine

เจ้าของเรือติดต่ออัพเดทข้อมูลกับเรา

หากเจ้าของเรือไปเกาะหมากใด ประสงค์จะอัพเดทข้อมูล สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ trattown@gmail.com ทางยินดีนำเสนอข้อมูลให้ตลอดเวลาครับ เพื่อเป็นประโยชน์กับนักท่องเที่ยว