เรือไปเกาะหมาก ตารางเรือไปเกาะหมาก ท่าเรือไปเกาะหมาก


เรือไปเกาะหมาก เป็นบริการขนส่งทางน้ำที่ให้บริการรับส่งผู้โดยสารจากท่าเรือบนฝั่งตราดไปยังท่าเรือบนเกาะหมาก ตั้งอยู่ในจังหวัดตราด โดยท่าเรือหลักที่ให้บริการเรือไปเกาะหมากคือท่าเรือกรมหลวงชุมพร ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอแหลมงอบ ห่างจากตัวเมืองตราดประมาณ 18 กิโลเมตร ท่าเรืออื่น ๆ ที่ให้บริการเรือไปเกาะหมาก ได้แก่ ท่าเรือแหลมศอก เป็นต้น

เรือที่ให้บริการไปเกาะหมากมีด้วยกันหลายประเภท ได้แก่ เรือสปีดโบ๊ท เรือเฟอร์รี่ และเรือคาตามารัน โดยเรือคาตามารันเป็นเรือที่เร็วที่สุด ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ส่วนเรือสปีดโบ๊ทใช้เวลาประมาณ 50 นาที

ตารางเรือไปเกาะหมาก

เส้นทางตราดไปเกาะหมาก

รอบเรือชื่อเรือประเภทเรือท่าเรือต้นทาง
(ตราด)
ท่าเรือปลายทาง
(เกาะหมาก)
เวลาเดินทางราคา
10:00เอ็มมารีนสปีดโบ๊ทแหลมงอบอ่าวนิด45-60 นาที550.-
11:30บุญศิริคาตามารันแหลมศอกอ่าวนิด45-60 นาที550.-
11:30เอกเพลสคาตามารันแหลมศอกอ่าวนิด30-45 นาที550.-
12:00เสือดำโกคาตามารันแหลมศอกอ่าวนิด45-60 นาที550.-
13:15เดอะหมากสปีดโบ๊ทแหลมงอบอ่าวนิด45-60 นาที550.-
14:00ลีลาวดีสปีดโบ๊ทแหลมงอบมะกะธานี45-60 นาที550.-
15:00บุญศิริคาตามารันแหลมศอกอ่าวนิด45-60 นาที550.-
หากเปิดกับมือถือ สามารถเลื่อนตารางไปซ้ายและขวาได้

เส้นทางเกาะหมากไปตราด

รอบเรือชื่อเรือประเภทเรือท่าเรือต้นทาง
(เกาะหมาก)
ท่าเรือปลายทาง
(ตราด)
เวลาเดินทางราคา
08:00เอ็มมารีนสปีดโบ๊ทอ่าวนิดแหลมงอบ45-60 นาที550.-
09:45บุญศิริคาตามารันอ่าวนิดแหลมศอก45-60 นาที550.-
10:00เอกเพลสคาตามารันอ่าวนิดแหลมศอก30-45 นาที550.-
10:45เดอะหมากสปีดโบ๊ทอ่าวนิดแหลมงอบ45-60 นาที550.-
11:30ลีลาวดีสปีดโบ๊ทมะกะธานีแหลมงอบ45-60 นาที550.-
13:00บุญศิริคาตามารันอ่าวนิดแหลมศอก45-60 นาที550.-
14:30เสือดำโกคาตามารันอ่าวนิดแหลมศอก45-60 นาที550.-
หากเปิดกับมือถือ สามารถเลื่อนตารางไปซ้ายและขวาได้

ราคาตั๋วเรือสำหรับเด็ก

 • เรือเอ็มมารีน, ลีลาวดี และเดอะหมาก
  • เด็กสูงไม่ถึง 100 ซม. โดยสารฟรี
  • เด็กสูงเกิน 100 ซม.แต่ไม่เกิน130ซม. ราคา 350 บาท/ท่าน
  • เด็กสูงเกิน 130 ซม. คิดราคาตั๋วผู้ใหญ่
 • เรือบุญศิริ เสือดำโกและเกาะกูดเอกเพลส
  • อายุตั้งแต่ 5 ปี คิด 550 บาท/ท่าน/เที่ยว
  • อายุน้อยกว่า 5 ปี ฟรี

เงื่อนไขในการจอง

 • ราคาที่แสดงเป็นราคาต่อท่านต่อเที่ยว (บาท)
 • จองแล้วแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรอบเรือได้
 • สามารถยกเลิกการจองได้ก่อนเดินทาง 15 วัน ได้รับเงิน 100% ยกเว้นบริษัทเสือดำโกจะคืน 50% เท่านั้น
 • กำหนดการและเวลาในการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ

คำแนะนำก่อนจองเรือ

 • สามารถจองขาเดียวได้
 • เลือกรอบ เลือกบริษัทเรือได้ตามต้องการ ไม่มีข้อบังคับ
 • สำหรับลูกค้าที่ต้องจอดรถแนะนำให้จองไปและกลับท่าเรือเดียวกัน
 • จำเป็นต้องการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการจอง
 • การเดินทางไปและกลับ ไม่จำเป็นต้องจองบริษัทเรือเดียวกัน

ประเภทเรือที่ให้บริการ

บุญศิริ

บุญศิริใช้เรือขนาด 150-288 ที่นั่งสำหรับบริการ ประเภทเรือเรียกว่า High Speed Catamaran ใช้เวลาเร็วสุด 40-60 นาที มีโซนห้องแอร์และโซนรับลม

เกาะกูดเอกเพลส

เกาะกูดเอกเพลส ใช้เรือขนาด 70 ที่นั่ง ประเภทเรือคาตามารัน วิ่งได้เร็วสุด 30-45 นาที ไม่มีมีแอร์

เสือดำโก

เสือดำโกใช้เรือขนาด 80-90 ที่นั่ง ประเภทเรือคาตามารัน ใช้เวลาวิ่ง 45-60 นาที ที่นั่งเป็นห้องโซนแอร์เท่านั้น

ลีลาวดี

ลีลาวดี บริการด้วยเรือสปีดโบ๊ท 30-60 ที่นั่ง ใช้เวลาวิ่งประมาณ 50-60 นาที ไม่มีแอร์

เอ็มมารีน

เอ็มมารีน บริการด้วยเรือสปีดโบ๊ท 30-60 ที่นั่ง ใช้เวลาวิ่งประมาณ 50-60 นาที ไม่มีแอร์

วิธีการจองเรือไปเกาะหมาก

 • ติดต่อสอบถามรับใบจองทาง
 • ชำระเงิน 50% สำหรับยืนยันการจอง
 • ส่วนที่เหลือ 50% ชำระก่อนเดินทาง 14-21 วัน ซึ่งจะระบุไว้ในใบจอง
 • กรณีจองภายใน 14-21 วัน ชำระ 100% เพื่อยืนยันการจองและการเดินทาง
 • รับเอกสารยืนยันการจอง

ติดต่อสอบถาม

เวลา 09:00 – 18:00 จ-ส.