ดำน้ำเกาะช้าง

สัมผัสโลกใต้ทะเลกับกิจกรรม ดำน้ำเกาะช้าง
สำหรับลูกค้าที่พักบนเกาะช้างเท่านั้น
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว13/01942

ทริปเต็มวัน
ดำน้ำ (Snorkeling) เกาะช้าง 4 เกาะด้วยเรือไม้

ดำน้ำเกาะช้าง (Snorkeling) 4 เกาะด้วยเรือไม้

THB560

ราคาต่อคน / ทริป

รับจองขั้นต่ำ 1 ท่าน / จองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

สิ่งที่รวมในราคานี้
1.) กิจกรรมดำน้ำแบบ Snorkeling 1 วัน 4 เกาะ
2.) เดินทางด้วยเรือไม้ขนาดใหญ่ (Join Trip)
3.) จุดดำน้ำเกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะมะปริง และเกาะรัง
4.) ช่วงเวลาบริการ 09:00 – 16:00 น.
5.) บุพเฟย์อาหารเที่ยง 1 มื้อ น้ำดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่างและผลไม้
6.) อุปกรณ์ดำน้ำ ได้แก่ หน้ากากดำน้ำ ท่อหายใจและเสื้อชูชีพ
7.) รถรับส่งจากปั้มปตท คลองสน – ท่าเรือบางเบ้า
8.) เจ้าหน้าที่ทางทะเลมืออาชีพดูแล
9.) ประกันอุบัตเหตุบนเรือ

วันที่เต็ม : 19 กย.63, 24 ตค.63

รายการราคาต่อท่าน
อายุมากกว่า 8 ปี560 บาท
อายุ 3-8 ปี 300 บาท
 • 08:00 – 08:45 รถสองแถวออกเดินทางรับนักท่องเที่ยวทั่วเกาะช้าง
 • 09:00 นักท่องเที่ยวทุกท่านเดินทางถึงท่าเรือหมู่บ้านบางเบ้า
 • 09:30 เรือออกเดินทางจากท่าเรือมุ่งหน้าตรงสู่ เขตอุทยานแห่งชาติ เกาะรัง
 • 11:00 ถึงเกาะแรก เกาะยักษ์ใหญ่ นำท่านทำกิจกรรมดำน้ำ สิ่งสำคัญของจุดนี้คือ “ปะการังเขากวางสีน้ำเงินและฝูงปลาตาโต”
 • 12:00 ทานอาหารเที่ยงบนเรือ พร้อมดำน้ำและชมเกาะที่ เกาะมะปริง “ปะการังแข็งและหมู่ปลาเล็กน้อยหลากหลายสายพันธ์”
 • 13:00 เดินทางสู่เกาะที่สาม เกาะยักษ์เล็ก จุดเด่นของที่นี่คือ “ฝูงปลาค้างเหลือ ดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูนอินเดียแดง”
 • 14:00 หาดศาลเจ้า เกาะรัง หาดสวยน้ำใส เกาะสุดท้ายสำหรับพักผ่อน ถ่ายรูปและชมเกาะ
 • 15:00 ออกเดินทางกลับสู่เกาะช้าง
 • 16:30 ถึงเกาะช้าง รถสองแถวคันเดินส่งท่านต่อไปยังรีสอร์ท
 • 17:30 ถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและความปลอดภัย

 • คืนเงิน 100% หากเรือไม่สามารถออกเดินเรือได้
 • ราคาที่แสดงยังไม่รวมค่าอุทยานแห่งชาติ คนไทย 40 บาท/คน และต่างชาติ 200 บาท/คน
 • กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาสม ซึ่งไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้า
ทริปเต็มวัน
ดำน้ำ (Snorkeling) เกาะช้าง 5 เกาะด้วยเรือไม้

ดำน้ำเกาะช้าง (Snorkeling) 5 เกาะด้วยเรือไม้

THB700

ราคาต่อคน / ทริป

รับจองขั้นต่ำ 1 ท่าน / จองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

สิ่งที่รวมในราคานี้
1.) กิจกรรมดำน้ำแบบ Snorkeling 1 วัน 5 เกาะ
2.) เดินทางด้วยเรือไม้ขนาดใหญ่ (Join Trip)
3.) จุดดำน้ำเกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะมะปริง หาดอุทยานเกาะรัง หาดศาลเจ้าเกาะรัง
5.) ช่วงเวลาบริการ 09:00 – 16:30 น.
6.) บุพเพ่ย์อาหารเที่ยง 1 มื้อ น้ำดื่ม ชา กาแฟ BBQ และผลไม้
7.) อุปกรณ์ดำน้ำ ได้แก่ หน้ากากดำน้ำ ท่อหายใจและเสื้อชูชีพ
8.) เรือคายัค
9.) รถรับส่งจาก หาดทรายขาว – ท่าเรือบางเบ้า
10.) เจ้าหน้าที่ทางทะเลมืออาชีพดูแล
11.) ประกันอุบัตเหตุบนเรือ

รายการราคาต่อท่าน
อายุมากกว่า 8 ปี700 บาท
อายุ 3-8 ปี 350 บาท
 • 08:00 – 08:45 รถสองแถวออกเดินทางรับนักท่องเที่ยวทั่วเกาะช้าง
 • 09:00 นักท่องเที่ยวทุกท่านเดินทางถึงท่าเรือหมู่บ้านบางเบ้า
 • 09:15 เรือออกเดินทางจากท่าเรือมุ่งหน้าตรงสู่ เขตอุทยานแห่งชาติ เกาะรัง
 • 10:30 ถึงเกาะแรก เกาะยักษ์ใหญ่ นำท่านทำกิจกรรมดำน้ำ สิ่งสำคัญของจุดนี้คือ “ปะการังเขากวางสีน้ำเงินและฝูงปลาตาโต”
 • 12:00 ทานอาหารเที่ยงบนเรือ พร้อมดำน้ำและชมเกาะที่ เกาะมะปริง “ปะการังแข็งและหมู่ปลาเล็กน้อยหลากหลายสายพันธ์” และพักผ่อนที่ หาดศาลเจ้า เกาะรัง
 • 13:45 เดินทางสู่เกาะที่สาม เกาะยักษ์เล็ก จุดเด่นของที่นี่คือ “ฝูงปลาค้างเหลือ ดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูนอินเดียแดง”
 • 14:45 หาดอุทยานฯ เกาะรัง หาดสวยน้ำใส เกาะสุดท้ายสำหรับพักผ่อน ถ่ายรูปและชมเกาะ
 • 15:30 ออกเดินทางกลับสู่เกาะช้าง
 • 16:30 ถึงเกาะช้าง รถสองแถวคันเดินส่งท่านต่อไปยังรีสอร์ท
 • 17:30 ถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและความปลอดภัย

 • คืนเงิน 100% หากเรือไม่สามารถออกเดินเรือได้
 • ราคาที่แสดงยังไม่รวมค่าอุทยานแห่งชาติ คนไทย 40 บาท/คน และต่างชาติ 200 บาท/คน
 • กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาสม ซึ่งไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้า
ทริปเต็มวัน
ดำน้ำ (Snorkeling) เกาะช้างและตกปลา 4 เกาะด้วยเรือไม้

ดำน้ำ (Snorkeling) และตกปลา เกาะช้าง 4 เกาะด้วยเรือไม้

THB700

ราคาต่อคน / ทริป

รับจองขั้นต่ำ 1 ท่าน / จองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

สิ่งที่รวมในราคานี้
1.) กิจกรรมดำน้ำแบบ Snorkeling 1 วัน 4 เกาะ และตกปลา
2.) เดินทางด้วยเรือไม้ขนาดใหญ่ (Join Trip)
3.) จุดดำน้ำเกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะรัง เกาะคลุ้มและตกปลา
4.) ช่วงเวลาบริการ 09:00 – 16:30 น.
5.) บุพเฟย์อาหารเที่ยง 1 มื้อ น้ำดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่างและผลไม้
6.) อุปกรณ์ ได้แก่ หน้ากากดำน้ำ ท่อหายใจและเสื้อชูชีพ พร้อมอุปกรณ์ตกปลา
7.) ถ่ายรูปใต้น้ำ
8.) รถรับส่งจากหาดทรายขาว – ท่าเรือบางเบ้า
8.) เจ้าหน้าที่ทางทะเลมืออาชีพดูแล
9.) ประกันอุบัตเหตุบนเรือ

วันที่เต็ม : 24 ตค.63

รายการราคาต่อท่าน
อายุมากกว่า 8 ปี700 บาท
อายุ 3-8 ปี 350 บาท
 • 08:00 รถสองแถวออกเดินทางรับนักท่องเที่ยวทั่วเกาะช้าง
 • 09:10 เรือออกจากท่าเรือบางเบ้า
 • 10:20 ถึงจุดดำน้ำจุดแรก เกาะยักษ์ใหญ่ ซึ่งจุดนี้จะมีปะการังน้ำตื้น ปลาดาวและฝูงปลานกแก้ว เยอะแยะมากมาย
 • 11:20 ถึงจุดดำน้ำจุดที่สอง เกาะยักษ์เล็ก ซึ่งจุดนี้จะมีปะการังเขากวางและดอกไม้ทะเล ที่มีสีสันสวยงาม
 • 12:20 พักรับประทานอาหารเที่ยง
 • 13:20 จุดที่สามอุทยานฯ เกาะรัง เกาะรังมีความสวยงามของหาดทรายเป็นอันดับต้นๆ ของทะเลตราด ซึ่งมีเม็ดทรายที่มีความขาวสะอาด และมีความสวยงามกว่าที่อื่น สามารถดำน้ำและชมปะการังที่จุดนี้ได้อีกด้วย
 • 14:20 ออกเดินทางไปที่เกาะคลุ้ม
 • 14:50 ถึงเกาะคลุ้ม จุดหมายที่สี่ เกาะคลุ้มเป็นกาะที่มีขนาดเล็ก และมีมุมถ่ายรูปรอบเกาะ สามารถทำกิจกรรมดำน้ำชมปะการัง และตกปลาได้ที่นี่
 • 16:00 เดินทางสู่ท่าเรือบางเบ้า
 • 16:45 ถึงบางเบ้า และส่งกลับนักท่องเที่ยวกลับรีสอร์ท


หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและความปลอดภัย

 • กิจกรรมตกปลาจะไม่สามารถทำได้ หากบนเรือมีคนจำนวนหนาแน่น
 • คืนเงิน 100% หากเรือไม่สามารถออกเดินเรือได้
 • ราคาที่แสดงยังไม่รวมค่าอุทยานแห่งชาติ คนไทย 40 บาท/คน และต่างชาติ 200 บาท/คน
 • กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาสม ซึ่งไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้า
ทริปเต็มวัน
ดำน้ำ (Snorkeling) เกาะช้าง 5 เกาะด้วยเรือสปีดโบ๊ท

ดำน้ำ (Snorkeling) เกาะช้าง 5 เกาะด้วยเรือสปีดโบ๊ท

THB1000

ราคาต่อคน / ทริป

รับจองขั้นต่ำ 1 ท่าน / จองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

สิ่งที่รวมในราคานี้
1.) เดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ท 15-30 ที่นั่ง
2.) จุดดำน้ำเกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะมะปริง หาดอุทยานเกาะรัง หาดศาลเจ้าเกาะรัง
3.) เวลาบริการ 10:00 – 15:00 น.
4.) บุพเพ่ย์อาหารเที่ยง 1 มื้อ น้ำดื่ม ชา กาแฟ BBQ และผลไม้
5.) อุปกรณ์ดำน้ำ ได้แก่ หน้ากากดำน้ำ ท่อหายใจและเสื้อชูชีพ
6.) รถรับส่งจากรีสอร์ทไปท่าเรือบางเบ้า
7.) เจ้าหน้าที่ทางทะเลมืออาชีพ

รายการราคาต่อท่าน
อายุมากกว่า 8 ปี1000 บาท
อายุ 3-8 ปี 500 บาท
 • คืนเงิน 100% หากเรือไม่สามารถออกเดินเรือได้
 • ราคาที่แสดงยังไม่รวมค่าอุทยานแห่งชาติ คนไทย 40 บาท/คน และต่างชาติ 200 บาท/คน
 • กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาสม ซึ่งไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้า
ทริปครึ่งวัน
ดำน้ำ (Snorkeling) เกาะช้าง 3 เกาะด้วยเรือสปีดโบ๊ท

ดำน้ำ (Snorkeling) เกาะช้าง 3 เกาะด้วยเรือสปีดโบ๊ท

THB800

ราคาต่อคน / ทริป

รับจองขั้นต่ำ 1 ท่าน / จองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

สิ่งที่รวมในราคานี้
1.) เดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ท 15-30 ที่นั่ง
2.) จุดดำน้ำหินราบ เกาะเหลายา และเกาะคลุ้ม
3.) บริการ 2 ช่วง ได้แก่ 09:00 – 12:30 น. และ 13:00 – 16:30 น.
4.) บริการอาหารเที่ยง (รอบเช้า)
6.) บริการขนม (รอบบ่าย)
7.) บริการผลไม้และน้ำดื่ม
8.) อุปกรณ์ดำน้ำ ได้แก่ หน้ากากดำน้ำ ท่อหายใจและเสื้อชูชีพ
9.) รถรับส่งจากรีสอร์ทไปท่าเรือบางเบ้า
10.) เจ้าหน้าที่ทางทะเลมืออาชีพ

รายการราคาต่อท่าน
อายุมากกว่า 8 ปี800 บาท
อายุ 3-8 ปี 400 บาท
 • คืนเงิน 100% หากเรือไม่สามารถออกเดินเรือได้
 • ราคาที่แสดงยังไม่รวมค่าอุทยานแห่งชาติ คนไทย 40 บาท/คน และต่างชาติ 200 บาท/คน
 • กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาสม ซึ่งไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้า

เช่าเรือส่วนตัว

เช่าเรือทำกิจกรรมทางทะเล ที่ทะเลตราดขึ้นเรือฝั่งเกาะช้าง

เช่าเรือไม้ส่วนตัว

เรือที่มีพื้นที่ใช้สอยบนเรือกว้างขวาง แล่นไปเรื่อยๆ ชมวิวทะเลตราด เหมาะสำหรับครอบครัว กลุ่มเพื่อน คณะองค์กรที่ชอบความเป็นส่วนตัวในการล่องเรือทำกิจกรรมดำน้ำ

เช่าเรือสปีดโบ๊ทส่วนตัว

เรือสปีดโบ๊ทวิ่งด้วยความเร็ว เหมาะกับเดินทางไปเกาะต่างๆ ได้มากขึ้น แต่มีพื้นที่ใช้สอยจำกัด สามารถแวะเกาะเล็ก เกาะน้อยได้ และใช้เวลาในการเดินทางเร็ว

เช่าเรือยอร์ชส่วนตัว


ใครที่สนใจเรือสวยๆ ล่องชมวิวเกาะ ถ่ายรูปกับเรือพร้อมทำกิจกรรมดำน้ำด้วยทางเราแนะนำเรือยอร์ช รับได้ไม่เกิน 12 ท่าน เท่านั้น เหมาะกับกรุ๊ปเล็กๆ ที่ต้องใช้เวลาร่วมกัน

กิจกรรม ดำน้ำที่เกาะช้าง เป็นกิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่นี่ โดยปกติเราบริษัททัวร์ที่เกาะช้างจะรวมกิจกรรมดำน้ำไว้กับที่พักเรียบร้อยแล้ว เพื่อความสะดวกในการจอง แต่อาจะทำให้นักท่องเที่ยวคิดว่ากิจกรรมดำน้ำมีแบบเดียวตามแพ็คเกจนั้น ดังนั้นวันนี้เจ้าบ้านจะมานำเสนอกิจกรรมดำน้ำ ราคา โปรโมชั่น และเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ดำน้ำต่างๆ ที่อยู่ในเส้นทางดำน้ำ แต่ละที่แตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้ท่านได้เลือกทริปที่เหมาะกับท่านได้มากที่สุด ทำให้การดำน้ำที่เกาะช้างของท่านสนุกมากขึ้น

ทัวร์ดำน้ำเกาะช้าง
พร้อมที่พักและอาหาร

ทัวร์เกาะช้าง 2 วัน 1
(Lite Package)

THB1990

ราคาต่อท่าน

รับจองขั้นต่ำ 2 ท่าน

สิ่งที่รวมในราคานี้
1.) ที่พักติดทะเล ติดหาด 1 คืน
2.) อาหาร 3 มื้อ (1 มื้อเช้า, 1 มื้อเที่ยง, 1 มื้อเย็น)
3.) ดำน้ำ 1 ทริป 4 เกาะเต็มวัน เดินทางด้วยเรือไม้ รวมอุปกรณ์ดำน้ำ เจ้าหน้าที่ทางทะเลดูแล และรถรับส่ง
4.) ประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง

หมายเหตุ : สามารถติดต่อขอรายละเอียด ปรับเปลี่ยนทริปตามต้องการได้
ทัวร์เกาะช้าง 3 วัน 2
(Lite Package)

THB2990

ราคาต่อท่าน

รับจองขั้นต่ำ 2 ท่าน

สิ่งที่รวมในราคานี้
1.) ที่พักติดทะเล ติดหาด 2 คืน
2.) อาหาร 4 มื้อ (2 มื้อเช้า, 1 มื้อเที่ยง, 1 มื้อเย็น)
3.) ดำน้ำ 1 ทริป 4 เกาะเต็มวัน เดินทางด้วยเรือไม้ รวมอุปกรณ์ดำน้ำ เจ้าหน้าที่ทางทะเลดูแล และรถรับส่ง
4.) ประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง

หมายเหตุ : สามารถติดต่อขอรายละเอียด ปรับเปลี่ยนทริปตามต้องการได้
ทัวร์เกาะช้าง 3 วัน 2
(Full Package)

THB3990

ราคาต่อท่าน

รับจองขั้นต่ำ 10 ท่าน

สิ่งที่รวมในราคานี้
1.) ที่พักติดทะเล ติดหาด 2 คืน
2.) อาหาร 5 มื้อ (2 มื้อเช้า, 1 มื้อเที่ยง, 2 มื้อเย็น)
3.) ดำน้ำ 1 ทริป 4 เกาะเต็มวัน เดินทางด้วยเรือไม้ รวมอุปกรณ์ดำน้ำ เจ้าหน้าที่ทางทะเลดูแล และรถรับส่ง
4.) ตั๋วเรือเฟอร์รี่ข้ามไปเกาะช้าง (ไปกลับ)
5.) รถรับส่งจากท่าเรือเฟอร์รี่ไปรีสอร์ท
6.) ไกด์ท้องถิ่นดูแลตลอดทริป
8.) กิจกรรมถ่ายรูปใต้น้ำ
9.) ประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง

หมายเหตุ : สามารถติดต่อขอรายละเอียด ปรับเปลี่ยนทริปตามต้องการได้

เกร็ดความรู้และข้อมูลทั่วไป

ไปดำน้ำแล้วเจออะไรบ้าง ไปดำน้ำเกาะไหนดี มีรีวิวกิจกรรมให้ดูไหม ข้อควรระวังเกี่ยวกับการดำน้ำ บริษัททัวร์ไหนดี เช่าเรือไปดำน้ำดีไหม และเรื่องราวอื่นๆ อีกมากมายสำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมดำน้ำเกาะช้างเป็นพิเศษ

โลกใต้ทะเลตราด มีอะไรให้ดูบ้าง

กิจกรรมดำน้ำพาท่านไปเปิดโลกใต้ทะเล ซึ่งที่นี่ท่านะได้พบกับปลาทะเลมากมาย หลากหลายชนิด หอยมือเสือ หอยเมือแมว ปะการังแบบต่างๆ หอยเม่นที่ทุกคนกลัว และการดำรงชีวิตที่เชื่อมโยงกันและกันของสัตว์ทะเลเหล่านี้

บริษัทเรือทัวร์ที่เกาะช้าง ลำไหนดี

เกาะช้างมีบริษัทเรือทัวร์ที่ให้บริการพาไปดำน้ำจุดต่างๆ มากพอสมควร บางลำไปจุดเดียวกัน บางลำบางไปคนละจุด บางลำบริการแบบรวมกับคนอื่น บางลำบริการแบบส่วนตัวเท่านั้น ดังนั้นมาเลือกในตรงกับที่ท่านต้องการกันดีกว่า

กิจกรรมดำน้ำที่เกาะช้างมีกีประเภท

ดำน้ำผิวน้ำ (Snorkeling) และกิจกรรมดำน้ำลึก (Scuba Diving) มันคืออะไรแตกต่างกันอย่างไร แล้วถ้าอยากดำน้ำแบบนี้ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง และที่เกาะช้างมีให้บริการแบบไหนบ้าง มาหาคำตอบที่บทความนี้ครับ

บรรยากาศ ดำน้ำเกาะช้าง

Load More

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ว่ายน้ำไม่เป็นสามารถทำกิจกรรมดำน้ำได้ไหม

ได้ครับ สำหรับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเป็นพิเศษมากขึ้น ก่อนจะทำกิจกรรมดำน้ำเจ้าหน้าที่บนเรือจะแนะนำและสอนวิธีใช้จนเป็นก่อนจะลงน้ำ ใครที่เป็นกังวลเรื่องนี้เป็นพิเศษแนะนำให้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ โดยวิธีการแล้วเสื้อชูชีพซึ่งเป็นอุปกรณ์ฟรีที่เราแจกให้บนเรือนั้นจะทำหน้าที่พยุงตัวให้นักท่องเที่ยวลอยอยู่แล้ว จากนั้นให้นักท่องเที่ยวฝึกหายใจด้วยท่อหายใจ เวลาทำกิจกรรมทำเพียงแค่เอาหน้าจุ่มน้ำแล้วหายใจทางปากแทนครับ ส่วนเรื่องการว่ายไปดูปะการังเจ้าหน้าที่จะเป็นลูกค้าลากลูกค้าไปเองครับ วิธีนี้มีข้อดีอีกอย่างคือเจ้าหน้าที่พาไปเค้าจะรู้แหล่งที่มีปะการังสวยๆ ทำให้เราพบเจอแต่จุดเด่นๆ คนที่ว่ายน้ำเป็นแล้วจะได้เปรียบตรงที่เค้าอิสระมากกว่า

ทำไมราคาดำน้ำเกาะช้างถึงแตกต่างกัน

ราคาดำน้ำที่แตกต่างกัน มีปัจจัยหลายอย่างได้แก่ ประเภทเรือเช่น เรือไม้ เรือยอร์ช เรือเร็วหรือสปีดโบ๊ท เส้นทางที่จะไปดำน้ำ ประเภททริปว่าเป็นแบบรวมกับคนอื่นหรือแบบส่วนตัวเฉพาะกรุ๊ปของท่านเท่านั้น เป็นต้น ซึ่งแบบประหยัดสุดตอนนี้คือราคา 560 บาท เดินทางด้วยเรือไม้ ไปในเส้นทางหมู่เกาะรัง เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ และเกาะมะปริง โดยทริปนี้จะเป็นแบบรวมกับคนอื่น ซึ่งทำให้การเดินทางแต่ละทริปจะมีคนจำนวนมากที่ท่านไม่รู้จัก เรือแบบนี้รับได้ถึง 100 ท่าน และเรือก็มีขนาดใหญ่พอสมควร ไม่อึดอัดและปลอดภัย แม้ว่าจะเห็นว่าเรือใหญ่ขนาดนี้แต่ก็มีโอกาสเต็มได้ตลอดเวลานะครับ อีกหนึ่งที่ทุกคนคิดว่าเป็นปัจจัยทำให้ราคาแตกต่างกันคือเรื่องเวลาบริการ ส่วนใหญ่แล้วปัจจัยเรื่องเวลานี้จะไม่ค่อยมีผลต่อราคาเท่าไหร่ครับ เพราะทางเรือจะคิดเรื่องระยะทางเป็นสำคัญ เรารวบรวมทริปดำน้ำต่างๆ ในเกาะช้างมาให้ท่านเลือกแล้วตามลิงค์นี้นะครับ รวมกิจกรรมดำน้ำทั้งหมด

ระหว่างเรือไม้และเรือเร็ว (Speed Boat) ต่างกันอย่างไร

ความแตกต่างหลักของเรือไม้ และเรือเร็วคืออัตราการวิ่งเรือระหว่างท่าเรือไปเกาะต่างๆ ที่เป็นจุดหมายปลายทางของกิจกรรมดำน้ำ ตัวอย่างหมู่เกาะยอดนิยมใน การดำน้ำคือหมู่เกาะรัง ที่ประกอบไปด้วยเกาะรัง เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ และเกาะเล็กๆ น้อยๆ อื่นๆ อีกสองสามเกาะ ถ้าวิ่งด้วยเรือไม้จะใช้เวลาประมาณ 1:30 ชม. ถ้าเป็นสปีดโบ๊ทสามารถทำเวลาได้เร็วสุด 20 นาที เป็นต้น สำหรับคนที่ไม่อยากใช้เวลานานก็จะเลือกเรือสปีดโบ๊ทมากกว่า แต่บางคนอย่างเช่นผมจะชอบนั่งเรือไม้เพราะได้บรรยากาศผ่อนคลายมากกว่าครับ
จุดแตกต่างอีกหนึ่งเรื่องก็คือขนาดของเรือ เรือไม้เป็นเรือขนาดใหญ่จึงอาจจะมีการนำอุปกรณ์อื่นๆ ไปกับเรือได้มากกว่าเช่น เรือคายัค เป็นต้น ซึ่งก็สามารถทำกิจกรรมได้หลากหลายขึ้น แต่ไม่ใช่ทุกบริษัททัวร์ที่จะมีบริการนะครับ เรือไม้จะสามารถยืดขา นอนเหยียดได้ดีกว่าสปีดโบ๊ท อีกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับขนาดเรือ เรือไม้นั้นมีขนาดใหญ่ทำให้บรรทุกนักท่องเที่ยวได้เยอะกว่า และก็ทำให้ราคาทริปถูกกว่าเพราะสามารถไปกันได้เยอะขึ้น
ความสามารถพิเศษของเรือเร็ว (Speed Boat) ถ้าได้ดูจากโปรแกรม ดำน้ำ จะเห็นว่าโปรแกรมของเรือเร็ว (Speed Boat) มีหลากหลายโปรแกรมและเส้นทางมากกว่า เนื่องจากเรือเร็ว (Speed Boat) นี้สามารถทำเวลาได้จึงสามารถไปได้ไกล หรือไปเพียงครึ่งวันก็ได้

ดำน้ำเกาะช้าง 4 เกาะและ 5 เกาะแตกต่างกันอย่างไร

สิ่งที่แตกต่างสำคัญจะมีแค่ 3 เรื่องคือ จำนวนสถานที่ที่ไปแวะเยี่ยมชมเกาะและดำน้ำ เรือที่ให้บริการ และราคา
– สำหรับเรื่องสถานที่ที่แวะทำน้ำ (Destination) ถ้าให้เปรียบเทียบคือไม่มีความพิเศษมากเท่าไหร่ เพราะเกาะที่เพิ่มขึ้นมาไม่ได้สวยมาก จะดีสำหรับคนที่ชอบเล่นน้ำชมเกาะหลายๆ ที่ ไปถ่ายรูป ระยะเวลาในการให้บริการก็เท่ากันครับ
– เรือที่ให้บริการ กรณีนี้พูดถึงการบริการแบบรวมกับคนอื่นนะครับ (Join Trip) เรือทั้งสองเจ้ามีขนาดพอๆ กันครับ แต่เรือให้บริการ 5 เกาะจะมีเพิ่มเติมเช่นเรือคายัค เรือเล็กรับส่งระหว่างเรือกับเกาะที่ไปเยี่ยมชม ส่วนการบริการดีทั้งสองเจ้า
– ราคาแตกต่างกัน 100 บาท ณ ปัจจุบันที่ทาง Admin กำลังตอบคำถามนี้
รู้ข้อแตกต่างแล้วใครสนใจจองคลิ๊กที่นี่ได้ครับ ทริปดำน้ำ 5 เกาะ และ ทริปดำน้ำ 4 เกาะ