แพ็คเกจทัวร์ เกาะกูด 3 วัน 2 คืน

แพ็คเกจทัวร์ เกาะกูด 3 วัน 2 คืน
ทริปเที่ยวทะเลราคาประหยัด
นำเสนอโดยเจ้าบ้านพาเที่ยวตราด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 13/01942

สีฟ้า รีสอร์ท เกาะกูด 3 วัน 2 คืน
สวนย่า รีสอร์ท
สวนย่า รีสอร์ท, หาดคลองมาด

สวนย่า รีสอร์ท
แพ็คเกจ เกาะกูด 3 วัน 2 คืน

THB6000

ราคาต่อห้อง / 2 คืน / 2 ท่าน

สำหรับเข้าพักวันนี้ – 31 พค.63

ไม่สามารถใช้เข้าพักช่วงหยุดยาว

สิทธิ์ประโยชน์ที่จะได้รับ
1.) ที่พัก 2 คืน ในห้อง Standard
2.) อาหารเช้า 2 มื้อ ที่รีสอร์ท
3.) เรือเฟอร์รี่จากฝั่งตราดไปเกาะกูด
4.) เรือเฟอร์รี่เกาะกูดกลับฝั่งตราด
5.) รถรับและส่งฟรีจากท่าเรือฝั่งเกาะกูดไปรีสอร์ท
6.) ประกันอุบัตเหตุในการเดินทาง

วันที่เต็ม : 23,24 ตค.63

ช่วงเวลาราคา 3 วัน 2 คืน
1 ตค.63 – 31 พค.646000 บ./ห้อง/2 ท่าน

เลือกจองกิจกรรมดำน้ำที่เกาะกูด

 • สามารถเลือกวันเข้าพักได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดยาวหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถใช้แพ็คเกจนี้ได้
 • บุคคลที่ 3 เสริมเตียง ชำระเพิ่ม 2600 บาท
 • เตียงเด็ก อายุ 0 – 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • เด็กอายุ 4 – 8 ปี ไม่มีเตียงเสริม นอนรวมกับพ่อแม่ 1800 บาท
 • หากต้องการเตียงเสริมสำหรับเด็ก 800 บาท/คน/คืน
 • สามารถเปลียนแปลงวันเดินทางได้โดยแจ้งล่วงหน้า 14-21 วัน ทั้งนี้การเลื่อนวันหรือการเปลี่ยนแปลงรอบเรือขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของผู้ให้บริการได้แก่เรือและโรงแรมเท่านั้น
สีฟ้า รีสอร์ท
สีฟ้า รีสอร์ท, หาดตะเภา

สีฟ้า รีสอร์ท
แพ็คเกจ เกาะกูด 3 วัน 2 คืน

THB6000

ราคาต่อห้อง / 2 คืน / 2 ท่าน

สำหรับเข้าพักวันนี้ – 31 ตค.63

สิทธิ์ประโยชน์ที่จะได้รับ
1.) ที่พัก 2 คืน ในห้อง Coconut Garden Deluxe
2.) อาหารเช้า 2 มื้อ ที่รีสอร์ท
3.) เรือเฟอร์รี่จากฝั่งตราดไปเกาะกูด
4.) เรือเฟอร์รี่เกาะกูดกลับฝั่งตราด
5.) รถรับและส่งฟรีจากท่าเรือฝั่งเกาะกูดไปรีสอร์ท
6.) ประกันอุบัตเหตุในการเดินทาง

วันที่เต็ม : 23,24 ตค.63

ช่วงเวลาราคา 3 วัน 2 คืน
1 กย.63 – 31 ตค.636000 บ./ห้อง/2 ท่าน
1 พย.63 – 31 ตค.649500 บ./ห้อง/2 ท่าน

เลือกจองกิจกรรมดำน้ำที่เกาะกูด

 • สามารถเลือกวันเข้าพักได้ทุกวัน
 • วันหยุดยาวหรือวันหยุดนัตขกฤษ์ ไม่เสียค่าบริการเพิ่ม
 • บุคคลที่ 3 เสริมเตียง ชำระเพิ่ม 2600 บาท
 • เตียงเด็ก อายุ 0 – 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • เด็กอายุ 4 – 8 ปี ไม่มีเตียงเสริม นอนรวมกับพ่อแม่ 1800 บาท
 • หากต้องการเตียงเสริมสำหรับเด็ก 800 บาท/คน/คืน
 • สามารถเปลียนแปลงวันเดินทางได้โดยแจ้งล่วงหน้า 14-21 วัน ทั้งนี้การเลื่อนวันหรือการเปลี่ยนแปลงรอบเรือขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของผู้ให้บริการได้แก่เรือและโรงแรมเท่านั้น

เกาะกูด รีสอร์ท, หาดบางเบ้า

เกาะกูด รีสอร์ท
แพ็คเกจ เกาะกูด 3 วัน 2 คืน

THB6800

ราคาต่อห้อง / 2 คืน / 2 ท่าน

สำหรับเข้าพักวันนี้ – 30 พย.63

สิทธิ์ประโยชน์ที่จะได้รับ
1.) ที่พัก 2 คืน ในห้อง Garden View
2.) อาหารเช้า 2 มื้อ ที่รีสอร์ท
3.) เรือเฟอร์รี่จากฝั่งตราดไปเกาะกูด
4.) เรือเฟอร์รี่เกาะกูดกลับฝั่งตราด
5.) รถรับและส่งฟรีจากท่าเรือฝั่งเกาะกูดไปรีสอร์ท
6.) ประกันอุบัตเหตุในการเดินทาง

วันที่เต็ม : 23,24 ตค.63

ช่วงเวลาราคา 3 วัน 2 คืน
16 ตค.63 – 30 พย.636800 บ./ห้อง/2 ท่าน
1 ธค.63 – 14 พค.648200 บ./ห้อง/2 ท่าน

เลือกจองกิจกรรมดำน้ำที่เกาะกูด

 • สามารถเลือกวันเข้าพักได้ทุกวัน
 • วันหยุดยาวหรือวันหยุดนัตขกฤษ์ ไม่เสียค่าบริการเพิ่ม ยกเว้นการเข้าพักวันที่ 22 ธค. – 5 มค เท่านั้นที่จะต้องชำระเพิ่ม 1000 บาท/ห้อง/คืน เท่านั้น
 • บุคคลที่ 3 เสริมเตียง ชำระเพิ่ม 2000 บาท
 • เตียงเด็ก อายุ 0 – 2 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • เด็กอายุ 3 – 9 ปี ไม่มีเตียงเสริม นอนรวมกับพ่อแม่ 1600 บาท
 • หากต้องการเตียงเสริมสำหรับเด็ก 500 บาท/คน/คืน
 • สามารถเปลียนแปลงวันเดินทางได้โดยแจ้งล่วงหน้า 14 – 21 วัน ทั้งนี้การเลื่อนวันหรือการเปลี่ยนแปลงรอบเรือขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของผู้ให้บริการได้แก่เรือและโรงแรมเท่านั้น
้เกาะกูดพาราไดซ์
เกาะกูด พาราไดซ์ บีช รีสอร์ท, หาดตะเภา

เกาะกูดพาราไดซ์ บีช รีสอร์ท
แพ็คเกจเกาะกูด 3 วัน 2 คืน

THB6600

ราคาต่อห้อง / 2 คืน / 2 ท่าน

สำหรับเข้าพักวันนี้ – 31 ตค.63

สิทธิ์ประโยชน์ที่จะได้รับ
1.) ที่พัก 2 คืน ในห้อง Superior
2.) อาหารเช้า 2 มื้อ ที่รีสอร์ท
3.) เรือเฟอร์รี่จากฝั่งตราดไปเกาะกูด
4.) เรือเฟอร์รี่เกาะกูดกลับฝั่งตราด
5.) รถรับและส่งฟรีจากท่าเรือฝั่งเกาะกูดไปรีสอร์ท
6.) ประกันอุบัตเหตุในการเดินทาง

วันที่เต็ม : 23,24,29,30 ตค.63, 13,14 พย.

ช่วงเวลาราคา 3 วัน 2 คืน
1 กย.63 – 31 ตค.636600 บ./ห้อง/2 ท่าน
1 พย.63 – 19 ธค.638290 บ./ห้อง/2 ท่าน
16 มค.64 – 30 เมย.648290 บ./ห้อง/2 ท่าน

เลือกจองกิจกรรมดำน้ำที่เกาะกูด

 • สามารถเลือกวันเข้าพักได้ทุกวัน ยกเว้นการเข้าพักตรงกับวันที่ 25 ธค.63 – 15 มค.64
 • วันหยุดยาวหรือวันหยุดนัตขกฤษ์ ไม่เสียค่าบริการเพิ่ม
 • บุคคลที่ 3 เสริมเตียง ชำระเพิ่ม 3000 บาท
 • เตียงเด็ก อายุ 0 – 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • เด็กอายุ 4 – 8 ปี ไม่มีเตียงเสริม นอนรวมกับพ่อแม่ 1800 บาท
 • หากต้องการเตียงเสริมสำหรับเด็ก 500 บาท/คน/คืน
 • สามารถเปลียนแปลงวันเดินทางได้โดยแจ้งล่วงหน้า 14-21 วัน ทั้งนี้การเลื่อนวันหรือการเปลี่ยนแปลงรอบเรือขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของผู้ให้บริการได้แก่เรือและโรงแรมเท่านั้น

สยามบีช รีสอร์ท
สยามบีช รีสอร์ท, หาดบางเบ้า

สยามบีช รีสอร์ท
แพ็คเกจเกาะกูด 3 วัน 2 คืน

THB6400

ราคาต่อห้อง / 2 คืน / 2 ท่าน

สำหรับเข้าพักวันนี้ – 15 พค.64

สิทธิ์ประโยชน์ที่จะได้รับ
1.) ที่พัก 2 คืน ในห้องบังกะโล A – ติดหาด
2.) อาหารเช้า 2 มื้อ ที่รีสอร์ท
3.) เรือเฟอร์รี่จากฝั่งตราดไปเกาะกูด
4.) เรือเฟอร์รี่เกาะกูดกลับฝั่งตราด
5.) รถรับและส่งฟรีจากท่าเรือฝั่งเกาะกูดไปรีสอร์ท
6.) ประกันอุบัตเหตุในการเดินทาง

วันที่เต็ม : 10,11,12,23,24 ตค.63

ช่วงเวลาราคา 3 วัน 2 คืน
16 ตค.63 – 15 พค.646400 บ./ห้อง/2 ท่าน

เลือกจองกิจกรรมดำน้ำที่เกาะกูด

 • สามารถเลือกวันเข้าพักได้ทุกวัน ยกเว้นการเข้าพักตรงกับวันที่ 25 ธค.63 – 2 มค.63 และ 12 เมย.64 – 15 เมย.64 ชำระเพิ่ม 1000 บาท/ห้อง
 • ชำระงานกาลาดินเนอร์คืนวันที่ 31 ธค.63 ดังนี้ ผู้ใหญ่ 1500 บาท/คน และ เด็ก 5-10 ปี 750 บาท/คน
 • บุคคลที่ 3 เสริมเตียง ชำระเพิ่ม 2200 บาท
 • เตียงเด็ก อายุ 0 – 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • เด็กอายุ 4 – 8 ปี ไม่มีเตียงเสริม นอนรวมกับพ่อแม่ 1800 บาท
 • หากต้องการเตียงเสริมสำหรับเด็ก 600 บาท/คน/คืน
 • สามารถเปลียนแปลงวันเดินทางได้โดยแจ้งล่วงหน้า 14-21 วัน ทั้งนี้การเลื่อนวันหรือการเปลี่ยนแปลงรอบเรือขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของผู้ให้บริการได้แก่เรือและโรงแรมเท่านั้น
Rest Sea Koh Kood
เรสซี เกาะกูด รีสอร์ท หาดอ่าวพร้าว

เรสซี เกาะกูด รีสอร์ท
แพ็คเกจเกาะกูด 3 วัน 2 คืน

THB8600

ราคาต่อห้อง / 2 คืน / 2 ท่าน

สำหรับเข้าพักวันนี้ – 30 พย.63

สิทธิ์ประโยชน์ที่จะได้รับ
1.) ที่พัก 2 คืน ในห้อง Twin Villa
2.) อาหารเช้า 2 มื้อ ที่รีสอร์ท
3.) เรือเฟอร์รี่จากฝั่งตราดไปเกาะกูด
4.) เรือเฟอร์รี่เกาะกูดกลับฝั่งตราด
5.) รถรับและส่งฟรีจากท่าเรือฝั่งเกาะกูดไปรีสอร์ท
6.) ประกันอุบัตเหตุในการเดินทาง

วันที่เต็ม : 10,11,12,23,24 ตค.63

ช่วงเวลาราคา 3 วัน 2 คืน
16 ตค.63 – 30 พย.638600 บ./ห้อง/2 ท่าน
1 ธค.63 – 31 พค.649600 บ./ห้อง/2 ท่าน

เลือกจองกิจกรรมดำน้ำที่เกาะกูด

 • สามารถเลือกวันเข้าพักได้ทุกวัน ยกเว้นการเข้าพักตรงกับวันที่ 21 ธค.63 – 10 มค.63 และ 12 เมย.64 – 15 เมย.64 ชำระเพิ่ม 2000 บาท/ห้อง
 • บุคคลที่ 3 เสริมเตียง ชำระเพิ่ม 5000 บาท
 • เตียงเด็ก อายุ 0 – 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • เด็กอายุ 4 – 8 ปี ไม่มีเตียงเสริม นอนรวมกับพ่อแม่ 2000 บาท
 • หากต้องการเตียงเสริมสำหรับเด็ก 800 บาท/คน/คืน
 • สามารถเปลียนแปลงวันเดินทางได้โดยแจ้งล่วงหน้า 14-21 วัน ทั้งนี้การเลื่อนวันหรือการเปลี่ยนแปลงรอบเรือขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของผู้ให้บริการได้แก่เรือและโรงแรมเท่านั้น

เกี่ยวกับเจ้าบ้านพาเที่ยว

บริษัท ตราดทาวน์ดอทคอม จำกัด ประกอบธุรกิจมา 6 ปี และเพิ่งได้จัดตั้งบริษัทเมื่อปี 2019 ที่ผ่านนี้ จุดกำเนิดจากคนพื้นที่ต้องการเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดตราดให้คนในประเทศรู้จัก จากประสบการณ์ที่ได้ไปศึกษาต่างถิ่นมา เมื่อแนะนำให้เพื่อนรู้จักสถานที่ต่างๆ มักจะไม่รู้จักว่าอยู่ที่ไหนอย่างไร จากนั้นก็ประจวบเหมาะมาเจอธุรกิจท่องเที่ยวจึงมุ่งเน้นการเป็น Agency เป็นหลักในปีแรกๆ อันเนื่องจากมาจากญาติทำธุรกิจโรงแรม เรือ และร้านอาหาร แต่ยังไม่มีคนแนะนำนักท่องเที่ยวนั่นเอง 6 ปีผ่านไป ไอเดียการนำเสนอเรื่องจังหวัดตราดกลับมามากกว่าเดิมอีกครั้ง ด้วยการตกผลึกในเรื่องราวมากมาย ทางเราจึงมีแผนนำเสนอเรื่องราวของจังหวัดตราดเพื่อให้ท่านรู้จักกันมากขึ้น ฝากติดตามด้วยครับ

ลูกค้าของเรา

Load More

คำถามที่พบบ่อยของ

บนเกาะกูดมี ATM หรือไม่

– บนเกาะกูดมีตู้ ATM อย่างน้อย 2 ตู้ครับโดยเป็นของธนาคารกรุงศรีอยุธยาและออมสิน

ที่พักเกาะกูดติดทะเลหรือไม่

– ถ้าเป็นรีสอร์ทที่เราแนะนำบทความนี้จะเป็นรีสอร์ทติดทะเลทั้งหมด และยังมีรีสอร์ทติดทะเลติดชายหาดอีกหลากหลายรีสอร์ท

ที่เกาะกูดมีร้านอาหารไหม

– ที่เกาะกูดมีร้านอาหารมากมายเลยครับ ทั้งร้านอาหารในรีสอร์ทและร้านอาหารทั่วไปบนเกาะ ที่จะได้รับความนิยมมากขึ้นนิดหน่อยคือร้านอาหารที่อยู่ตามหมู่บ้านชาวประมงครับ ที่มีชื่อเสียงจะมี 2 หมู่บ้านคือหมู่บ้านอ่าวใหญ่และหมู่บ้านอ่าวสลัดครับ

ในที่พักที่เกาะกูดมีมอเตอร์ไซต์ให้เช่าไหม

– มีครับ นอกจากเช่าจากที่พักแล้วก็ยังสามารถเช่าจากร้านทั่วไปบนเกาะได้ครับ ส่วนการเติมน้ำมันจะมีแบบขวดวางขาย ตู้เติมน้ำมันอัตโนมัติและปั้มน้ำมันชาวบ้านครับ

ในเกาะกูดมีร้านสะดวกซื้อไหม

– มีครับเป็นร้านโชว์ห่วยของชาวบ้าน ราคาสินค้าสูงกว่าบนฝั่งเล็กน้อยครับ

เกาะกูดควรเที่ยวช่วงไหน

– ปกติแล้วช่วงที่สวยที่สุดในความคิดของเราคือช่วงหน้าหนาว แต่อากาศที่นี่ไม่เคยหนาวครับ โดยจะเริ่มตั้งแต่พฤศจิกายน – กุมพาพันธ์ โดยช่วงนี้น้ำจะขึ้นสูง น้ำใส คลื่นลมค่อนข้างสงบ อาจจะมีลมตะวันออกเฉียงเหนือมาบ้างบางวันครับ ส่วนช่วงมีนาคม – พฤษภาคม ก็จะสวยรองลงมา ส่วนช่วงมิถุยาน – ตุลาคมนี้อยู่ในช่วงมรสุม ซึ่งราคาห้องพักจะประหยัดลง บนเกาะค่อนข้างเงียบสงบ ฝนตกบ้างเป็นบางวัน น้ำไม่ใสมากเหมือนช่วงอื่นๆ ครับ

COVID 19 มีผลอย่างไรบ้างสำหรับเกาะกูด

– นักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการการท่องเที่ยว โดยเบื้องต้นคือใส่หน้ากากอนามัย และสถานที่ต่างๆ จะมีการตรวจเช็คและกรอกประวัติ หากใครโหลดแอพไทยชนะไว้แล้วก็จะสะดวกไม่ต้องกรอกครับ สถานที่แออัดจะถูกลดจำนวนลงเพื่อให้การเดินทางโปรงสบายโดยเฉพาะเรือไปเกาะกูด

ทำกิจกรรมดำน้ำช่วงมิถุนายน – กันยายน ได้ไหม

– ได้ครับ แต่ต้องตรวจสอบสภาพอากาศรายวันนะครับ