เจ้าบ้านพาเที่ยวตราด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 13/01942 และ ทะเบียนพานิชย์เลขที่ 2239900017638

จองตั๋วเรือไปเกาะต่างๆ เกาะช้าง, เกาะหมาก, เกาะกูด, เกาะหวาย

bangbaoboat

สวัสดีครับผมนักท่องเที่ยว นักเดินทาง และนักธุรกิจทุกท่าน บางครั้งท่านมาเยี่ยมเยือนเกาะหนึ่งแล้ว ท่านก็อยากจะข้ามไปอีกเกาะหนึ่งหรือมีความจำเป็นต้องเดินทางไปอีกเกาะหนึ่งอันเนื่องมาจากภารกิจก็ตาม ทางเรามีบริการจองตั๋วเรือจากเกาะหนึ่งไปยังอีกเกาะหนึ่ง โดยเกาะที่เราจะวิ่งไปมี เกาะช้าง, เกาะหวาย, เกาะหมาก, เกาะระยัง และเกาะกูด โดยทุกเกาะดังกล่าวเราจะวิ่งถึงกันหมดเช่น จากเกาะช้างไปเกาะหวาย หรือเกาะช้างไปเกาะกูด หรือ จากเกาะหมากไปเกาะกูด หรือ จากเกาะกูดไปเกาะช้าง ซึ่งเส้นทางและตารางเวลาเราได้แสดงตามรายละเอียดด้านล่าง

***เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 1 พย – 30 เมย. ของทุกปี***

ตารางเรือไปเกาะต่างๆ

เริ่มต้นที่เกาะช้างเริ่มต้นที่เกาะกูด
เส้นทางรอบที่ 1รอบที่ 2เวลาในการเดินทางราคา/ท่าน/เที่ยว (บาท)
ขึ้นเรือที่เกาะช้าง
เกาะช้าง ไป เกาะหวาย09:30 น.12:00 น.30 นาที400
เกาะช้าง ไป เกาะขาม09:30 น.12:00 น.50 นาที600
เกาะช้าง ไป เกาะหมาก09:30 น.12:00 น.60 นาที600
เกาะช้าง ไป เกาะระยัง09:30 น.12:00 น.90 นาที600
เกาะช้าง ไป เกาะกูด09:30 น.12:00 น.120 นาที900
ขึ้นเรือที่เกาะหวาย
เกาะหวาย ไป เกาะขาม10:00 น.12:30 น.20 นาที300
เกาะหวาย ไป เกาะหมาก10:00 น.12:30 น.30 นาที300
เกาะหวาย ไป เกาะระยัง10:00 น.12:30 น.40 นาที400
เกาะหวาย ไป เกาะกูด10:00 น.12:30 น.90 นาที700
ขึ้นเรือที่เกาะขาม
เกาะขาม ไป เกาะระยัง10:20 น.12:50 น.20 นาที200
เกาะขาม ไป เกาะกูด10:20 น.12:50 น.70 นาที400
ขึ้นเรือที่เกาะหมาก
เกาะหมาก ไป เกาะกูด10:30 น.01:30 น.60 นาที400
ขึ้นเรือที่เกาะระยัง
เกาะระยัง ไป เกาะกูด10:40 น.01:10 น.50 นาที400
เส้นทางรอบที่ 1รอบที่ 2เวลาในการเดินทางราคา/ท่าน/เที่ยว (บาท)
ขึ้นเรือที่เกาะกูด
เกาะกูด ไป เกาะระยัง09:00 น.12:00 น.50 นาที400
เกาะกูด ไป เกาะหมาก09:00 น.12:00 น.60 นาที400
เกาะกูด ไป เกาะขาม09:00 น.12:00 น.70 นาที400
เกาะกูด ไป เกาะหวาย09:00 น.12:00 น.90 นาที700
เกาะกูด ไป เกาะช้าง09:00 น.12:00 น.120 นาที900
ขึ้นเรือที่เกาะระยัง
เกาะระยัง ไป เกาะหวาย09:50 น.12:50 น.40 นาที400
เกาะระยัง ไป เกาะช้าง09:50 น.12:50 น.70 นาที600
ขึ้นเรือที่เกาะหมาก
เกาะหมาก ไป เกาะหวาย10:00 น.13:00 น.30 นาที300
เกาะหมาก ไป เกาะช้าง10:00 น.13:00 น.50 นาที600
ขึ้นเรือที่เกาะขาม
เกาะขาม ไป เกาะช้าง10:10 น.01:10 น.50 นาที600
ขึ้นเรือที่เกาะหวาย
เกาะหวาย ไป เกาะช้าง10:30 น.13:00 น.30 นาที400

กรุณาเลือกเวลาที่ท่านต้องการลงเรือและบริษัทเรือที่ต้องการและส่งข้อมูลกลับมายัง
trattown@gmail.com หรือ Line : @trattown หรือ โทร : 0894024447
***ขออนุญาตรับจองล่วงหน้า 1 วันนะครับ***

คำชี้แจง

  • สำหรับท่านที่ขึ้นเรือที่เกาะช้าง ทางเรามีรถไปรับส่งที่รีสอร์ทเพื่อมาท่าเรือสำหรับขึ้นเรือ โดยให้บริการระหว่างหาดทรายขาว – อ่าวใบลาน
  • สำหรับที่เกาะหวายจะรับปลายสะพานของทุกรีสอร์ทที่มีสะพาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำ
  • สำหรับที่เกาะหมากจะรับส่งที่ท่าเรือเกาะหมาก รีสอร์ท
  • สำหรับที่เกาะกูดจะรับส่งลูกค้าทุกรีสอร์ทที่มีสะพาน ยกเว้นในบริเวณหาดอ่าวพร้าว เกาะกูด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับนำ้ หากพักที่รีสอร์ทที่ไม่มีสะพานเราจะไปส่งที่ท่าเรือที่ใกล้โรงแรมท่านที่สุด จากนั้นจะ

เงื่อนไขการจอง

  • ราคาที่แสดงเป็นราคาต่อท่านในหน่วยบาท
  • ราคาสำหรับเด็กอายุ 3-8 ปี คิด 50% ของราคาที่แสดงข้างต้น
  • ตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนตามสภาพอากาศโดยไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ไม่คืนค่าใช้จ่ายหลังหากลูกค้าเดินทางตกเรือ มาไม่ทันรอบเรือ
  • แจ้งเปลี่ยนแปลงได้ก่อนเดินทาง 7 วัน หลังจากนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี

แผนที่เกาะ