เจ้าบ้านพาเที่ยวตราด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 13/01942 และ ทะเบียนพานิชย์เลขที่ 2239900017638

ทัวร์หมู่คณะคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาฯ และนิสิต 27-29 มีค.59 ณ เมอร์เคียว เกาะช้าง ไฮด์อเวย์

[srizonfbalbum id=7]