เจ้าบ้านพาเที่ยวตราด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 13/01942 และ ทะเบียนพานิชย์เลขที่ 2239900017638

ทัวร์หมู่คณะ บริษัท นาเด็คซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เกาะกูด

DSCF9559

 

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อโปรแกรม : เที่ยวเกาะกูด 3 วัน 2 คืน
  • ลูกค้า : บริษัท นาเด็คซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  • จำนวนลูกค้า : 30 ท่าน
  • ระหว่างวันที่ : 1-3 พฤศจิกายน 2557
  • รีสอร์ท : เกาะกูดคาบาน่า รีสอร์ท
  • สถานที่ : ท่าเรือน้ำลึก เกาะกูด

ชื่อ
อีเมล์
ชื่อเรื่อง
ติดต่อสอบถาม
กรุณากดปุ่ม