เจ้าบ้านพาเที่ยวตราด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 13/01942 และ ทะเบียนพานิชย์เลขที่ 2239900017638

ทัวร์เกาะช้าง แบบหมู่คณะ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

DSCF1103

 

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อโปรแกรม : เที่ยวเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน (ดำน้ำ 4 เกาะเต็มวัน)
  • ลูกค้า : วิทยาลัยสารพัดช่าง ชัยภูมิ
  • จำนวนลูกค้า : 52 ท่าน
  • ระหว่างวันที่ : 6-7 กันยายน 2557
  • รีสอร์ท : เกาะช้างลากูน รีสอร์ท
  • สถานที่ : หาดทรายขาว เกาะช้าง
ภาพบรรยากาศ
[contact-form-7 id=”3924″ title=”AdvertisingForTourGroup”] [contact-form-7 id=”308″ title=”Contact”]