เจ้าบ้านพาเที่ยวตราด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 13/01942 และ ทะเบียนพานิชย์เลขที่ 2239900017638

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

1.ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวjpeg

ใบอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจนำเที่ยวคือใบแสดงถึงการอนุญาตจากสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ซึ่งบริษัทที่จะได้ใบนี้นั้นจะต้องวางเงินเป็นหลักประกันในการออกใบอนุญาตและต้องทำประกันอุบัติเหตุการเดินทางรองรับลูกค้าไว้ล่วงหน้าด้วย หากท่านซื้อทัวร์จากบริษัทที่มีใบอนุญาตนี้ท่านจะได้ประกันภัยและการช่วยเหลือจากสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จากกระทำของบริษัททัวร์ดังกล่าว

ตราดทาวน์ดอทคอม ทราเวล ได้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 13/01942 ซึ่งจะให้บริการเพียงแค่ในจังหวัดตราด เกาะช้าง เกาะกูด และเกาะหมากเท่านั้น

2.ใบทะเบียนการค้า copy