เจ้าบ้านพาเที่ยวตราด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 13/01942 และ ทะเบียนพานิชย์เลขที่ 2239900017638

การค้าตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา

Credit:http://www.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E12645453/E12645453.html