เจ้าบ้านพาเที่ยวตราด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 13/01942 และ ทะเบียนพานิชย์เลขที่ 2239900017638

เกาะหมาก 3 วัน 2 คืน (อิสระ)

แพ็คเกจเกาะหมาก 3 วัน 2 คืน แบบอิสระ คือแพ็คเกจที่รวมที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ พร้อมกิจกรรมดำน้ำ (Snorkeling) 3 จุดเต็มวัน (เรือไม้ – join tour) พร้อมอาหารเที่ยงแบบข้าวกล่องบนเรือ และตั๋วเรือไปกลับตราดแหลมงอบ โดยราคาจะขึ้นอยู่กับห้องพักและรีสอร์ทที่ท่านเลือก

แพ็คเกจเกาะหมาก 3 วัน 2 คืน – มะกะธานี รีสอร์ท (อิสระ)

แพ็คเกจเกาะหมาก 3 วัน 2 คืน ซีบรีส @Koh Mak (แบบอิสระ)

แพ็คเกจเกาะหมาก 3 วัน 2 คืน Koh Mak Little Moon Villa (แบบอิสระ)

แพ็คเกจเกาะหมาก 3 วัน 2 คืน ชินนาม่อน อาร์ต รีสอร์ท แอนด์ สปา (แบบอิสระ)

แพ็คเกจเกาะหมาก 3 วัน 2 คืน เกาะหมาก รีสอร์ท (แบบอิสระ)