เจ้าบ้านพาเที่ยวตราด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 13/01942 และ ทะเบียนพานิชย์เลขที่ 2239900017638

กิจกรรมเกาะหมาก

กิจกรรมดำน้ำ (Snorkeling) ในหมู่เกาะรัง พักที่เกาะหมาก

กิจกรรมดำน้ำในทะเลตราดที่สวยที่สุดคงหนีไม่พ้นหมู่เกาะรัง เพราะที่นี่เป็นหมู่ปะการัง ปลาการ์ตูน ดอกไม้ ที่สวยที่สุดที่ทางอุทยานเปิดใหัดูในตอนนี้ หากท่านมาพักที่เกาะหมากก็สามารถจองทริป 1 วันเต็มไปเที่ยวเกาะรังได้ชมเกาะ ชมปลากันให้เพลิดเพลินใจ

เรือไปเกาะหมาก จองตั๋วเรือไปเกาะหมาก

จองเรือไปเกาะหมาก หลากหลายบริษัท หลากหลายราคา หลากหลายเวลา ตามที่ท่านต่อการ จองก่อนเพื่อความมั่นใจว่าท่านจะได้ไปเกาะหมากอย่างแน่นอนโดยไม่ตกเรือ