เจ้าบ้านพาเที่ยวตราด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 13/01942 และ ทะเบียนพานิชย์เลขที่ 2239900017638

ที่พักเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน ดำน้ำ อาหาร 3 มื้อ พร้อม ราคาไม่เกิน 2000 บาท

ที่พักเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน ดำน้ำ อาหาร 3 มื้อ พร้อม ราคาไม่เกิน 2000 บาท