เจ้าบ้านพาเที่ยวตราด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 13/01942 และ ทะเบียนพานิชย์เลขที่ 2239900017638

สันทรายยาวไปเกือบเชื่อมเกาะหมาก

http://www.siamfreestyle.com/travel-attraction/trat/koh-kham.html