เจ้าบ้านพาเที่ยวตราด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 13/01942 และ ทะเบียนพานิชย์เลขที่ 2239900017638

แพ็คเกจเกาะหมาก 3 วัน 2 คืน Koh Mak Little Moon Villa (แบบอิสระ)

แพ็คเกจเกาะหมาก 3 วัน 2 คืน Koh Mak Little Moon Villa (แบบอิสระ) เป็นแพ็คเกจท่องเที่ยวเกาะหมากด้วยตัวท่านเอง โดยที่ทางเราจะจัดที่พัก การเดินทาง และกิจกรรมไว้ให้ สำหรับแพ็คเกจนี้เรานำท่านพักที่เกาะหมากลิตเติ้ลมูล รีสอร์ท รีสอร์ทเล็กในเกาะหมาก ติดชายหาดที่เงียบสงบ โดยที่นี่จะมีห้องพักแบบวิลล่าเป็นหลังๆ ทั้งแบบติดชายหาดและแบบไม่ติดหาด มีร้านอาหารและเรือคายัคให้พายเล่นที่รีสอร์ท นอกจากนี้ทางเราได้จองเรือสปีดโบ๊ทไว้ให้สำหรับเดินทางมาเกาะหมาก และกิจกรรมดำน้ำสุดสนุกสนานในหมู่เกาะรังด้วยเรือไม้ไว้ให้ท่านอีกด้วย

รายละเอียดแพ็คเกจและกำหนดการ

สิ่งที่รวมในแพ็คเกจ
 • ที่พัก 2 คืน ใน Koh Mak Little Moon Villa
 • อาหาร 3 มื้อ
  • 2 มื้อเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
  • 1 มื้อเที่ยงบนเรือตอนไปทำกิจกรรมดำน้ำ (ข้าวกล่อง)
 • กิจกรรมดำน้ำ 4 จุด (Snorkeling) ด้วยเรือไม้แบบรวมกับท่านอื่น เส้นทาง เกาะยักษ์เล็ก, เกาะยักษ์ใหญ่, เกาะมะปริง, หาดศาลเจ้า พร้อมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่บนเรือ
 • ตั๋วเรือสปีดโบ๊ททั้งไปและกลับเกาะหมาก
สิ่งที่ไม่รวมในแพ็คเกจ
 • ค่าเดินทางจากบ้านลูกมายังท่าเรือกรมหลวงชุมพรฯ
 • ค่าอาหารเย็นวันแรกและวันที่สอง
 • ค่าเช่ารถมอเตอร์ไซต์
 • ค่าตั๋วเรือไปเกาะขาม
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุใน “สิ่งที่รวมในแพ็คเกจ”

ราคาแพ็คเกจตามประเภทห้องพัก

ยังไม่มีราคาในช่วงนี้กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอราคา

เงื่อนไขและข้อตกลง

การยกเลิกกิจกรรมดำน้ำ ลูกค้าสามารถแจ้งยกเลิกขึ้นเรือไปดำน้ำได้ก่อนเดินทาง 14 วัน ทางเราจะคืนเงินท่านละ 600 บาท
ราคาแพ็คเกจวันหยุดยาว 3 วันขึ้นไป หากเข้าพักช่วงวันหยุดยาวต่อไปนี้
- 21 ตค.-23 ตค.
- 9 ธค.-11 ธค.
- 6 เมย. – 8 เมย.
- 5 พค. – 7 พค.

โดยราคาห้องพักแยกตามประเภทห้องเป็นดังนี้
- Full Moon Villa 4750 บาท/หลัง
- Half Moon Villa 4750 บาท/หลัง
- Black Moon Villa 4250 บาท/หลัง
ราคาแพ็คเกจสำหรับเด็ก เนื่องจากราคาแพ็คเกจสำหรับเด็กนั้นขึ้นอยู่กับอายุและส่วนสูงดังนั้นกรุณาติดต่อสอบถามราคากับเจ้าหน้าที่ของเราอีกครั้ง
ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น - Call Center Support ตลอดทริป
- ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ารีสอร์ท
- ไม่อนุญาติให้ประกอบอาหารในรีสอร์ท
- โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศซึ่งไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้า
- การยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงสามารถทำได้หากแจ้งล่วงหน้า 30 วัน
- ราคาแพ็คเกจสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน กรณีเดินทางไม่ทันเรือตามเวลาที่แจ้งในแพ็คเกจ และจะต้องชำระค่าเรือเพิ่ม เพื่อเดินทางไปที่รีสอร์ทเอง

สอบถามและแสดงความคิดเห็น