เจ้าบ้านพาเที่ยวตราด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 13/01942 และ ทะเบียนพานิชย์เลขที่ 2239900017638

เช่าเรือสปีดโบ๊ท เหมาลำเกาะกูด

เช่าเรือสปีดโบ๊ท เหมาลำขึ้นเรือที่เกาะกูดและพาท่านไปดำน้ำในหมู่เกาะต่างๆ ในท้องทะเลตราด โดยไม่รวมกับกลุ่มอื่นมีเพียงแค่กลุ่มของท่านเท่านั้น รวดเร็วทันใจ บริการดุจญาติมิตรในราคามิตรภาพที่คณะของท่านสามารถเอื้อมถึง พร้อมบริการอาหารและอุปกรณ์ให้ครบถ้วน หากสนใจแล้วดูรายละเอียดราคาตามด้านล่าง

ราคาเช่าเรือเหมาลำ

NO เส้นทางเดินเรือ
เรือออกจากเกาะกูด
ราคา  (บาท/ลำ)
ขนาด 15 ที่นั่ง ขนาด 30 ที่นั่ง
1 เกาะรัง – เกาะยักษ์เล็ก – เกาะยักษ์ใหญ่ 12,000 22,000
2 เกาะขาม – เกาะแรด 12,000 22,000
3 เกาะกระดาด – เกาะแรด 12,000 22,000
4 เกาะรัง – เกาะยักษ์เล็ก – เกาะยักษ์ใหญ่ – เกาะขาม 14,000 24,000
5 เกาะรัง – เกาะยักษ์เล็ก – เกาะยักษ์ใหญ่ – เกาะกระดาด 15,000 24,000
6 เกาะรัง – เกาะยักษ์เล็ก – เกาะยักษ์ใหญ่ – เกาะขาม – เกาะกระดาด 15,000 24,000

เงื่อนไขและข้อตกลงและคำชี้แจง

เงื่อนไขและข้อตกลง

 • ราคาข้างต้นเป็นราคาต่อลำในหน่วยบาท
 • สิ่งที่ท่านจะได้รับ
   • ข้าวเที่ยง 1 มื้อ (ข้าวกล่อง)
   • ผลไม้
   • น้ำดื่ม
   • หน้ากากดำน้ำและเสื้อชูชีพ
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติและเข้าเกาะส่วนตัว
  • เข้าหมู่เกาะรัง คนไทย 40 บาท/ท่านและต่างชาติ 200 บาท/ท่าน
  • เข้าเกาะขาม คนไทย 200 บาท/ท่าน ต่างชาติ 200 บาท/ท่าน
  • เข้าเกาะกระดาด คนไทย 150 บาท/ท่าน ต่างชาติ 150 บาท/ท่าน
 • ระยะเวลาบริการสูงสุด 7 ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 06:00 น.​ – 17:00 น. ลูกค้าสามารถเลือกเวลาออกเรือได้ตามความเหมาะสม

คำแนะนำ

 • ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนลงเรือ 6 ชั่วโมง
 • กรณีที่มีโรคประจำตัวหรือว่ายน้ำไม่เป็นให้แจ้งพนักงานก่อนลงเรือ
 • อิสลามหรือมังสวิรัตหรือแพ้อาหารทะเล กรุณาแจ้งล่วงหน้า 1 วัน เพื่อเตรียมอาหาร