เจ้าบ้านพาเที่ยวตราด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 13/01942 และ ทะเบียนพานิชย์เลขที่ 2239900017638

สะพานยื่นในทะเล

ปลายสะพานโฮมสเตย์ บีช ป้านา

โฮมสเตย์บีช มีสะพานที่ยืนลงไปในน้ำซึ่งสะพานแห่งนี้เป็นทั้งท่าเรือ สถานที่ตกปลา และสถานที่ผ่อนคลายอีกมากมาย ที่หลายๆคนได้ทำกิจกรรมกันบนนี้