เจ้าบ้านพาเที่ยวตราด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 13/01942 และ ทะเบียนพานิชย์เลขที่ 2239900017638

เกาะเหลายา

เที่ยวเกาะช้าง 2 วัน 1 ที่ เหลายารีสอร์ท เกาะเหลายา เกาะช้าง

เหลายารีสอร์ท ชื่อว่า “เพชรเม็ดงามแห่งทะเลตะวันออก” หนึ่งในเกาะเล็กๆ ของหมู่เกาะช้าง ขึ้นชื่อในเรื่องหาดที่สวยงามและความเงียบสงบเป็นกันเอง เหลายารีสอร์ท เป็นเกาะที่มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติสูงมากและมีรีสอร์ทเพียงแห่งเดียวบนเกาะ ไปกันเหลายากัน

เรือเช่าเหมาลำ ตกหมึก ตกปลา ดำน้ำ หรือไปยังเกาะต่างๆ ในเกาะช้าง

บริการเรื่อเช่าเหมาะลำเพื่อไปทำกิจกรรมดำน้ำ,ตกหมึก,ตกปลา หรือไปเที่ยวชมตามเกาะท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดตราด เช่น เกาะเหลายา เกาะหวาย เกาะขาม และเกาะอื่นๆ